Ägarledda företags förstahandsval

Bland ägarledda företag och entreprenörer, det vill säga den volymmässigt största företagsgruppen i Sverige, är Grant Thornton sedan flera år marknadsledande. Med ett brett utbud av revisions- och konsulttjänster speciellt anpassade för mindre till medelstora företag fortsätter Grant Thornton att utveckla verksamheten i Linköping.

På Grant Thornton lever man som man lär. Företaget är nämligen ägarlett precis som huvudkundgruppen, och därmed finns en djup förståelse för vad den här typen av kunder behöver och efterfrågar.
Joakim Mårbring, auktoriserad revisor och kontorschef, förklarar att Linköpingskontoret driver en långsiktigt hållbar affärsutveckling både för kunderna och för kontoret:
– Vi på Grant Thornton vill hjälpa våra kunder att växa och utvecklas. Med goda råd ger vi relevanta beslutsunderlag och våra smarta verktyg frigör tid som våra kunder kan ägna åt kärnverksamheten. Vi kombinerar vår sakkompetens inom våra respektive affärsområden med en lång och gedigen erfarenhet av att ha hanterat liknande frågor förut. Denna kombination av förnuft och magkänsla drar våra kunder nytta av, oavsett om det rör företagets utmaningar eller det privata ägande. Allt detta har vi sammanfattat i vår slogan: An instinct for growth.

Samlar specialistkompetens
I Linköping finns all specialistkompetens som Grant Thornton representerar, vilket gör att kontoret kan lösa även mycket komplexa ärenden. Det är en mycket viktig konkurrensfördel i en expansiv stad som Linköping, där nyföretagarverksamheten går på högvarv i anslutning till universitetet och Mjärdevi Science Park.
Det satsas dessutom mycket från övriga näringslivet samt kommunens sida för att öka attraktionskraften, bland annat genom olika insatser som underlättar nyetableringar. Här kan Grant Thornton bidra genom att informera om de möjligheter som finns och vad företagare bör tänka på vid nyetablering. Det ligger också i Grant Thorntons natur att anta en affärsrådgivande roll eftersom fokus är just ägarledda företag.
– En stor del av vår verksamhet kretsar kring att erbjuda mervärden i form av kunskapsutbyte. Därför anordnar vi bland annat seminarier på olika teman, där både befintliga och potentiella kunder samt samarbetspartner får ta del av det senaste inom allt från redovisning, skattefrågor, generationsskiften och ekonomisk familjerätt, berättar Joakim.

Blickar framåt med ny kontorsledning
Grant Thornton har en ny kontorsledning sedan 2014 med Joakim som kontorschef. Utöver det har auktoriserad redovisningskonsult Agneta Axelsson tillträtt som ny redovisningsledare. Grant Thornton nationellt respektive lokalt har också antagit en ny affärsplan för de kommande tre åren där fokus är att utveckla kunder och medarbetare ytterligare.
– Vi blickar framåt och vågar satsa, det kommunicerar vi utåt och vi upplever att kunderna också ser mycket positivt på det. Vi har fått in mycket nya idéer och det kommer att prägla vår verksamhet framöver. Kontorets målsättning är att expandera under kommande år.
Joakim Mårbring är mycket stolt över Grant Thorntons satsning på Webbkontoret, en nätbaserad tjänst som ger kunderna full översyn över sin ekonomi när som helst på dygnet.
– Webbkontoret effektiviserar även samarbetet mellan oss och kunderna. Vår nätbaserade plattform är sofistikerad men lätt att använda, här vågar jag påstå att vi ligger steget före. Samtidigt värnar vi om den personliga kontakten där vi har förmågan att verkligen se varje kund. Personliga relationer går aldrig att kompromissa, speciellt inte när det handlar om ägarledda företag, poängterar Joakim.


Östergötland SNL 2015-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-3

Huvudtema: Östergötland
Östergötlands landshövding guidar genom industriarv och teknisk utveckling

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson marknadsför gärna regionens näringsliv som ”snabbväxande och intressant med många olika spetsområden”. Några av världens mest kända varumärken har en stark förankring i Östergötland, där Saab, Siemens Industrial Turbomachinery, Toyota Materials Handling och Ericsson bara är ett fåtal exempel.

Back to top