Näringsliv 2015-3

Göteborg Sjöfartsstaden SNL 2015-3 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Göteborg Sjöfartsstaden
Svensk sjöfart trotsar utmaningar – men behöver bättre stöd

Den svenska sjöfarten har genomgått drastiska förändringar under de senaste årtiondena. På grund av höga bemanningskostnader, särregler, avgifter och andra beskattningsregler har branschen inte samma förutsättningar som i andra länder. Det är en verklighet som våra svenska rederier brottas med – och trotsar genom att fortsätta leverera en service i världsklass.

Artiklar i detta nummer
Back to top