Yrkesgymnasiet tryggar kompetensförsörjning inom bristyrken

Företag i Skellefteå kan dra nytta av möjligheten att under tre års tid få lära upp och forma en gymnasieelev inom ramarna för lärlingsprogrammet. Efter gymnasietiden står självgående, motiverade ungdomar till arbetsmarknadens förfogande. Yrkesgymnasiet i Skellefteå bidrar således till kommunens vision om att växa med egna krafter, precis som Skellefteå AIK satsar på att bli världsbäst med egna spelare från orten.

Yrkesgymnasiet utbildar framtidens elektriker, byggnadsarbetare, fordonstekniker, målare, svetsare, vvs-montörer och undersköterskor enligt riktlinjer för svensk lärlingsutbildning. Utbildningen har samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som den traditionella gymnasieskolan, men med en tydligare koppling till näringslivet.
Eleverna spenderar minst halva studietiden på en arbetsplats och integreras då i en verklig miljö där arbetslivets olika moment snabbt blir vardag. Att passa tider, arbeta i team, utveckla social kompetens och aktivt delta i ett företags utveckling blir naturliga inslag.

Många får jobb
En hög andel elever som lämnar Yrkesgymnasiet med godkända betyg går direkt ut i arbete. En del går även vidare till högre utbildning eftersom skolan uppmuntrar inläsning av högskolebehörighet.
Relationerna med Skellefteås företag är avgörande för skolans måluppfyllelse. För att kunna utveckla relationerna ytterligare har skolan en näringslivsutvecklare anställd på heltid. Ida Lundgren fokuserar dagligen på att utveckla nya koncept som svarar på det lokala näringslivets behov. Många företag finns även representerade i skolans programråd och får därigenom en direkt inverkan på utbildningens innehåll.
Specifikt för Yrkesgymnasiet, förutom den tydliga näringslivskopplingen, är att alla elever får prova på att starta och driva en egen verksamhet inom ramarna för Ung Företagsamhet (UF). Det har i flera undersökningar framkommit att elever som får starta UF-företag är bättre rustade för arbetslivet, de får jobb fortare, de går ofta vidare till ledande positioner och inte minst så är de mer benägna att starta egna företag.

Tryggar kompetensförsörjningen i regionen
Yrkesgymnasiet är en liten och familjär skola där alla syns. Stämningen mellan elever och lärare är god och alla får en möjlighet att vara med och påverka skolans utveckling. Det bidrar i sin tur till ökad trivsel.
– Hösten 2014 kunde vi mäta en ökning i elevantalet med över 30 procent, från 57 till 85 elever. Att så pass många får jobb efter gymnasietiden är utan tvekan den starkast bidragande orsaken till att många söker till skolans program. Andra viktiga faktorer är trivseln samt det faktum att skolan medverkar i reella projekt runtom i staden, säger Ida Lundgren.
Elever från Yrkesgymnasiet har bland annat medverkat vid anordnandet av Snow cross VM samt även medverkat i lokala byggprojekt.
Skolan syns lokalt och bidrar till Skellefteås attraktionskraft. Samtidigt bidrar de goda resultaten till att fler vågar välja yrkesförberedande program, vilket är ett måste för att trygga kompetensförsörjningen i regionen. Inte minst för att samtliga områden som Yrkesgymnasiet utbildar inom hamnar inom kategorin bristyrken inom en snar framtid.


Skellefteå SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Skellefteå
Skellefteå är redo för förändring

Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80 000 invånare om 15 år ...

Back to top