Skellefteå får Sveriges nordligaste Kodcentrum

I höst startar Kodcentrum sin verksamhet i Skellefteå. Enligt en rapport från EU-kommissionen kommer Europa att år 2020 sakna en miljon programmerare.
– Därför är det viktigt att redan nu locka fler unga att kliva in programmeringens värld, säger Magdalena Kågström, IKT-utvecklare på skol-och kulturkontoret i Skellefteå kommun. Programmering är ett kreativt uttryck där man får använda sig av problemlösning och logik, säger Magdalena Kågström.

Under en kväll i veckan från och med i höst startar Kodcentrum en kodstuga på Norrhammarskolan i Skellefteå. Nu startar arbetet med att få tag i volontärer. De flesta av Kodcentrums volontärer är yrkesverksamma programmerare, men många är också studenter.

– Det är skol-och kulturkontoret som drivit frågan hårdast, och jag tycker verkligen att det är roligt att Skellefteås första kodstuga startar i höst, säger Anja Palm, näringslivsutvecklare, Skellefteå kommun. Nu är det upp till It-företagen att ställa upp som volontärer, så att de bidrar med att locka fler unga att i framtiden utbilda sig till programmerare, säger Anja Palm.

Fakta om Kodcentrum
Kodcentrum är en ideell förening som vänder sig till barn mellan 9 -13 år som vill prova på programmering. Programmeringsspråket barnen får börja med heter Scratch, och Kodcentrum har tagit fram ett utbildningspaket som på ett lekfullt sätt introducerar barnen i kodningens grunder.

Kodcentrum vill stimulera barn och ungas intresse för kodning och bidra till att skapa förutsättningar för barn och unga att bli aktiva producenter istället för passiva konsumenter av digitala tjänster.

www.kodcentrum.se


Skellefteå SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Skellefteå
Skellefteå är redo för förändring

Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80 000 invånare om 15 år ...

Back to top