Nytänkande ytbehandlingsföretag ser möjligheter överallt

Med kraft och kapacitet för att ta sig an nya projekt från såväl gamla som nya kunder satsar Gallac Produktion på tillväxt. Med lyhördhet och anpassningsförmåga har företaget redan lyckats knyta kontakter och utföra projekt till bland annat ett företag från Ungern. Med över 30 års erfarenhet av varmförzinkning, blästring, målning och sprutförzinkning under samma tak erbjuder Gallac ett av marknadens mest kompletta ytbehandlingsprogram.

Gallac Produktion börjar bli ett välkänt namn även utanför Skellefteå och Norrland. Företaget har med nytänkande och innovationskraft lyckats skapa tillväxt baserat på lokala och regionala möjligheter som sedermera utvecklats till internationella samarbeten.
I samband med bygget av en serverhall i Luleå såg Gallac en potential i att vidareutveckla kontakten med ett företag från Ungern som då var leverantör i bygget. Samarbetet har inneburit återkommande leveranser för Gallac.
Det finns fler framgångsrika exempel på hur Gallac skapar möjligheter ur saker som för andra kan ses som rena tillfälligheter. En avgörande faktor är att alltid tänka utanför ramarna och fokusera på möjligheterna med nya samarbeten, enligt vd Jörgen Nyström.

Uppdrag som kräver lite mer
Gallac är relativt ensamma på den regionala marknaden när det gäller varmförzinkning. Den största konkurrensen kommer företrädelsevis från lågkostnadsländer, men Jörgen Nyström är inte orolig.
– Vi har valt att fokusera på uppdrag som kräver lite mer. Det gäller även inom övriga moment som blästring och målning. Vi är kända för att hålla en hög kvalitet där vi tar oss an lite mer avancerade projekt och mot den bakgrunden har vi även certifierat hela verksamheten enligt ISO-standarder. Vår ytbehandlingsprocess är certifierad enligt kraven i EN1090.
Ur en regional synvinkel spelar Gallac också en viktig roll i utvecklingen av Skellefteås industriföretags konkurrenskraft. I regionen finns världsledande industritillverkare som ställer höga krav på kvalitet och är beroende av snabb, pålitlig och kostnadseffektiv ytbehandling för sina produkter. Det kan Gallac tillhandahålla varje dag, året om.

Varje medarbetare en investering
Ambitionen är att växa tillsammans med kunderna samt att utveckla verksamheten mot nya nischer och marknader. Gallac sysselsätter ett 30-tal personer i olika roller, med störst tyngdpunkt på ytbehandling och hantverket bakom det.
Elina Anundi har arbetat som administrativ chef på Gallac i två år, och har redan hunnit uppleva både toppar och dalar i produktionen.
– Oavsett konjunktursläge så är det viktigt att vi kan behålla vår kompetens. Den är vår viktigaste tillgång. Eftersom det inte direkt finns någon utbildning inom ytbehandling så måste vi fokusera på egen upplärning, varje medarbetare är en investering som vi är måna om att få behålla, säger Elina.

Stark tillväxtambition
Jörgen Nyström tog över företaget för drygt ett år sedan. Han har varit verksam i flera olika befattningar inom Gallac sedan 1991 och har därför god insikt i såväl företagets historia som potentiella möjligheter för framtiden.
Gallac möter framtiden med en stark tillväxtambition som även omfattar verksamheten i Åsele.
– Verksamheten i Åsele sysselsätter sex personer som fokuserar på varmförzinkning och under sommaren 2015 investeras 1,6 mkr för att förstärka anläggningen där. Det vågar vi göra eftersom vi vet att den betyder mycket för orten och för många andra företag i regionen. Vi räknar med att kunna nyanställa både i Skellefteå och Åsele innan året är slut, avslutar Jörgen Nyström med.


Skellefteå SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Skellefteå
Skellefteå är redo för förändring

Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80 000 invånare om 15 år ...

Back to top