Norrländsk innovationsrikedom exemplifierad

Det så kallade Brokk-konceptet står för framtidens rivning där kraven på effektivitet, säkerhet och precision är höga. I miljöer där handhållna rivningsverktyg och större grävmaskiner inte är lämpliga behövs fjärrstyrda demoleringsrobotar som utan risk för vare sig människors hälsa eller vår miljö utför jobbet på ett effektivt sätt. Brokks breda sortiment av rivningsmaskiner är globalt marknadsledande.

Föregångaren till dagens moderna rivningsmaskiner inom Brokks sortiment utvecklades redan på mitten av 70-talet i samband med att behovet av en säker och självgående rivningsteknik uppdagades. Det var närmare bestämt under en miljöfarlig rivning av en blyugn på Rönnskärsverken i Skellefteå som behovet blev glasklart för grundarna av Holmhed Systems AB, som sedermera blev Brokk AB.
– Det har gått närmare 40 år sedan den första, då relativt enkla konstruktionen tillämpades i Rönnskärsverken. Tekniken har utvecklats kraftigt sedan dess och vi står idag för världens bredaste sortiment av fjärrstyrda rivningsmaskiner, kommenterar Brokks vd Martin Krupicka.

För komplexa rivningsarbeten
Brokk-konceptet bygger på dedikerade fjärrstyrda maskiner som utvecklats för komplexa rivningsarbeten. Där kraven på säkerhet, effektivitet och lönsamhet är stora kan man erbjuda ett attraktivt alternativ. Det finns idag över 6000 Brokk-maskiner i bruk världen över, Brokk-konceptet växer hela tiden och nya marknader tillkommer.
– Våra maskiner lämpar sig för alla typer av uppdrag och specifikt för miljöer där andra alternativ är rent olämpliga, det kan exempelvis vara av säkerhetsskäl. Dessutom störs inte omgivningen i lika stor utsträckning eftersom våra maskiner är små, flexibla och lättstyrda. De kan till exempel riva hela fastigheter invändigt med fasaden bibehållen, förklarar Martin Krupicka.
Brokks maskiner började serietillverkas i början av 80-talet och har sedan dess ersatt allt fler alternativa tekniker, även inom andra branscher som exempelvis gruvindustrin och kärnkraftsegmentet. I samband med att den första fjärrstyrda rivningsmaskinen lanserades skapades en ny marknad, och nya tillämpningsområden utvecklas kontinuerligt.

Unik ställning på världsmarknaden
Ungefär 80 procent av alla fjärrstyrda demoleringsrobotar som används världen över är Brokk-maskiner. Martin Krupicka påpekar att det är en unik ställning för ett relativt litet norrländskt bolag som Brokk, som trots en ständigt ökande konkurrens lyckats vidareutveckla verksamheten mot nya nischer och därmed även tryggat nya marknadsandelar.
– En teori till varför vi har lyckats så pass bra är att Brokk sedan starten alltid har fokuserat på en produkt, det vill säga fjärrstyrda rivningsmaskiner. Konceptet är i grunden detsamma medan maskinerna har utvecklats och kan numera tillämpas inom flera olika områden. Det, i kombination med en lång erfarenhet och en mycket gedigen kunskap bland personalen, är vår absolut största konkurrensfaktor.

Vidareutvecklar från Skellefteå
Brokk kommer att fortsätta vidareutveckla verksamheten från Skellefteå. Här finns alla funktioner, det vill säga två utvecklingsavdelningar, inköp, montering, marknadsföring och försäljning.
Av företagets 250 anställda finns cirka 80 i Skellefteå. Ambitionen är att växa och då gärna med kompetens från orten. Skellefteå ses ofta som ett starkt industrikluster som kan locka kompetent arbetskraft, och i samband med den nya visionen för 2030 kan fler få upp ögonen för Skellefteå som attraktiv etableringsort.
– Jag ser att vi går en ljus framtid till mötes och det känns väldigt bra att man börjat satsa mer i regionen, avslutar Martin Krupicka med.


Skellefteå SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Skellefteå
Skellefteå är redo för förändring

Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80 000 invånare om 15 år ...

Back to top