Förändringsbenägenhet avgörande för verkstadsindustrin

De senaste årens konjunktursvängningar har genererat märkbara förändringar inom verkstadsindustrin. De stora kunderna kräver kortare leveranstider med bibehållen kvalitet, en utmaning som underleverantörer måste möta med strategiska effektiviseringsinsatser och inte minst en långsiktigt sund kompetensförsörjning. Det är ambitioner som stämmer väl överens med Skellefteåföretaget Profix framtidsstrategi.

Profix har med stor flexibilitet lyckats anpassa sig efter marknadens efterfrågan, år efter år. Som tillverkare av specialkomponenter, fixturer, lego i mindre serier och prototyper på uppdrag av några av verkstadsindustrins största aktörer vet Profix hur viktigt det är att alltid kunna leverera. Oavsett om det rör sig om snäva ledtider, mycket specifika önskemål och/eller okompromissad kvalitet.
– Vi lever på att vara innovativa, flexibla och lyhörda. Kompetensen hos vår personal har varit och är även fortsättningsvis helt avgörande för att vi ska klara de toppar och dalar som marknaden kännetecknas av, kommenterar Andreas Hällgren, vd på Profix.

Utökar med kalibreringstjänster
Andreas Hällgren är noga med att poängtera att kunskap och erfarenhet utgör den största konkurrensfaktorn för Profix. Företaget har ytterligare ett försprång i förmågan att utveckla och tillverka specialmaskiner, exempelvis monteringsbänkar, på uppdrag av kunder med specifika behov.
Profix har även satsat på att bredda verksamheten i Skellefteå genom att erbjuda kalibreringstjänster. Det är ett område som kompletterar den övriga verksamheten och som Profix har övertagit från ett större industriföretag som tidigare fanns på orten.
– Kalibrering är viktigare än man kan tro, menar Andreas. Tillämpning av kalibrerade mätdon säkerställer att det som tillverkas verkligen håller den kvalitet som förväntas. För de flesta mekaniska detaljer gäller en exakthet ner till sista millimetern, det kan enbart säkerställas med rätt kalibrerade mätdon.
Kalibreringstjänsten kan till och med antas vara avgörande för industrin i hela Västerbotten.
– Det finns ingen annan aktör i regionen som erbjuder liknande tjänster, om vi inte hade tagit på oss uppdraget skulle Västerbottenföretagen tvingas skicka sina mätinstrument till andra regioner för kalibrering vilket givetvis skulle ta längre tid och därmed även medföra högre kostnader i slutändan.

Studentprojekt kan bli standardprodukt
Att vara innovativa är en del av Profix strategi för att skapa framtida tillväxt. Därför samarbetar man med Luleå tekniska högskola via Campus Skellefteå.
– Ett par studenter har fått i uppdrag att utveckla nya produkter som förhoppningsvis kan bli en del av vårt sortiment framöver, berättar Andreas. Produktutvecklingsarbetet utgör en del av studenternas examensarbeten och kommer inledningsvis att tillverkas som prototyper för utvärdering.
Att fördjupa samarbetet med akademin är också ett strategiskt drag för framtiden, där Profix söker trygga långsiktiga kompetensbehov. I närtid kommer företaget att behöva anställa minst en högskoleutbildad konstruktör för utveckling av specialmaskiner.
Den offensiva tillväxtstrategin kräver mer kompetens inom fler områden, och det är just kompetensförsörjningen som utgör en av de största utmaningarna för framtiden enligt Andreas Hällgren. Samtidigt ser han ljust på framtiden mot bakgrund av företagets starka förändringsbenägenhet.


Skellefteå SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Skellefteå
Skellefteå är redo för förändring

Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80 000 invånare om 15 år ...

Back to top