Diös och Skellefteå Airport i mål med energibesparing tack vare Caverion

Genom att satsa helhjärtat på långvariga kundrelationer bygger Caverion upp företroendekapital som skapar trygghet för kunderna, det gör att de kommer tillbaka så fort något som har med ventilation, kyla, värme, el, data, styr- och reglerteknik att göra dyker upp på agendan. Så var det även när Diös skulle genomföra ett omfattande energibesparingsprojekt, och Skellefteå Airport skulle trimma sin anläggning. Här kunde Caverion garantera en besparing redan innan projektstart vilket är nära nog unikt i branschen.

Caverion har samarbetat med både Skellefteå Airport och Diös sedan början av 2000-talet genom ett främst styr- och reglertjänster, och har sedan flera år även en elektriker vid flygplatsen. När en mer omfattande uppgradering av flygplatsens energi- och klimatsystem kom på tal kunde Caverion presentera ett mycket attraktivt förslag som dessutom omfattade en garanterad besparing.
– Vi fick fria händer att ta fram unika lösningar. Tidigare, i andra uppdrag, har vi ofta fått en färdig kravspecifikation att leverera efter. Trenden går nu åt motsatt håll, allt oftare söker kunden en funktion men hur den tryggas är upp till oss. Vi får med andra ord mer utrymme för att tänka utanför ramarna och ta fram mycket kreativa lösningar för varje enskilt projekt, förklarar energiingenjör Johan Stenlund på Caverion i Skellefteå.

Besparingar och sänkta livscykelkostnader
Det långa samarbetet med flygplatsen har redan genererat stora energibesparingar under åren. Totalentreprenaden, som precis har avslutats, omfattar behovsstyrd ventilation, ytterligare datorisering av styr- och reglerfunktioner, ny belysning med smart styrning samt injusteringar. Den eftersträvade besparingen (hittills cirka 282 000 kWh per år) verkar ha uppnåtts och Caverion fortsätter att finjustera systemet för att nå ännu högre.
En mätbar besparing är alltid bland det första som kunden efterfrågar. Men en sänkt livscykelkostnad är också viktigt, även om den kan vara svårare att ”sälja” som argument till varför man som kund ska satsa på en viss lösning. Caverion eftersträvar sänkta livscykelkostnader i alla projekt, och har hittills också uppnått det.
Johan Stenlund har en teori till varför Caverion lyckas gång på gång. Han menar att det hänger på företagets förmåga att kombinera kunskap från flera olika discipliner. I Skellefteå finns nämligen samtliga av Caverions kunskapsområden representerade förutom bygg, men här har man istället täckt upp med olika samarbetspartners.
– Vi kan snabbt sätta ihop team som på totalentreprenad levererar den funktion kunden efterfrågar. Efter förutbestämda parametrar kan vi till och med garantera en viss besparing, och det tror jag inte hör till det vanliga, säger Johan.
– Diös fastighet Bågen-huset på Solbacken har sparat hela 28 procent fjärrvärme efter vår entreprenad, tillägger styr-projektledare Börge Sörgård på Caverion.

Hjälper kunderna att nå besparingsmål
Caverion har ramavtal runtom i Skellefteå som bygger på att trimma kundens anläggning för maximal prestanda.
– Alla har duktiga fastighetsskötare, men att se över styr- och reglersystem finns ofta inte med på deras att-göra-lista. Det hinns helt enkelt inte med, trots att det finns stora summor att spara på det. Vi kan hjälpa kunderna nå nya besparingsmål enbart genom att se över befintliga system, och säkerställa att de fungerar optimalt. I nästan samtliga fall är det något som måste justeras, genom att vi identifierar det behovet kan vi också göra stor skillnad för våra kunders ekonomi, säger Johan Stenlund.
Caverion har nästan 100 anställda i Skellefteå och är ofta med och räknar på de riktigt stora projekten. I samband med kommunens tillväxtmål, Skellefteå 2030, kommer det att byggas mycket nytt i staden. Bostäder, kontor, industrier – Caverion hoppas på att få vara med och utveckla riktigt bra energi- och klimatsystem inom alla kategorier.


Skellefteå SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Skellefteå
Skellefteå är redo för förändring

Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80 000 invånare om 15 år ...

Back to top