Det mesta inom ytbehandling på ett ställe

Med tillgång till den absolut senaste teknologin och inte minst med en lojal och engagerad personal möter Skellefteåföretaget Skelack AB en växande marknad. Med gedigen erfarenhet av både våt- och pulverlackering kan företaget ta sig an i stort sett alla typer av lackeringsarbeten som förekommer inom industrin, även med de mycket tuffa ytbehandlingskrav som ställs inom exempelvis fordonsindustrin.

Precis som Skellefteå i övrigt har Skelack fått en nystart. Skellefteå sjuder av en framtidstro som märks och känns genom hela näringslivet. Skelack har valt att storsatsa i enlighet med kommunens framåtanda, bland annat på ett helt nytt produktionssystem för att möta framtiden. Och det ger redan resultat.
– De investeringar vi gjort genererar mervärde för Skellefteås industri, som får tillgång till en komplett partner inom ytbehandling. Nu står vi rustade för det mesta inom området, inleder Jonas Keijser, platschef på Skelack.

Allt inom ytbehandling – även utvecklingstjänster
Kort tid efter investeringen, som bland annat omfattar en avancerad plockrobot för upphängning av detaljer inför ytbehandlingssteget, märks redan stora fördelar. Verksamheten är framförallt mer flexibel och betydligt effektivare än tidigare. Det är till stor glädje både för personalen på Skelack, som slipper de monotona arbetsuppgifterna med att manuellt hänga upp och plocka ner detaljerna, och för kunderna som kan lita på att Skelack håller även de snävaste ledtiderna med bibehållen kvalitet.
Miljö, kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet har alltid varit ledord för Skelack. Tack vare nya investeringar förstärks det i ett helhetserbjudande som förutom våt- och pulverlackering även omfattar allt från utveckling av nya produkter till eftermontage och leverans mot slutkund.
– Det finns pengar att spara om man integrerar kunskap om ytbehandling vid framtagning av nya produkter, eftersom material och utförande kan anpassas efter lämplig yrbehandlingsteknik för att få de egenskaper man önskar hos slutprodukten. Det är något som vi också gärna bistår kunderna med, förklarar Jonas Keijser.

Med ansvar för den lokala industrin
Det är inte bara teknikinvesteringar som lyfter verksamheten. Skelack har även genomgått en förvandling internt där företagskulturen blivit tydligare. Personalen har fått utbildning för att optimera nyttan av investeringarna och Skelack präglas idag av en stark framtidstro.
Skelack ägs av Nordic Light, som i sin tur ingår i ITAB-koncernen. För Skelack innebär det en trygghet med möjlighet att utvecklas under mycket långsiktiga och stabila ägare. Det gynnar även Skellefteås industri, som är beroende av en pålitlig partner för ytbehandling.
– Det finns inte så många legolackeringar i Norrland. Vi är en handfull, men upptagningsområdet är stort. Vi har därmed ansvar för vår lokala industri, som behöver efterbearbetningstjänster av högsta kvalitet till rätt pris och i rätt tid för att bibehålla sin konkurrenskraft. Det finns inga genvägar, vi måste ständigt vara lyhörda inför marknadens krav och agera därefter, säger Jonas Keijser.

Blir mer fokus på Lean
Skelack expanderar och drar således sitt strå till stacken när det gäller Skellefteås tillväxt. Företaget har flera större kunder som bidrar till stabilitet i verksamheten. Jonas Keijser ser ytterligare potential i samband med en del nya affärer som väntas gå i lås inom kort.
Skelack är även involverade i ett rikstäckande produktionseffektiviseringsprojekt tillsammans med aktörer som Volvo Cars och Volvo Penta. I projektet utvärderar studenter från Chalmers möjligheter för att integrera principer för Lean Production i verksamheten, något som man på Skelack ser mycket positivt på för framtiden.


Skellefteå SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Skellefteå
Skellefteå är redo för förändring

Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80 000 invånare om 15 år ...

Back to top