Hyllie Connect ett tydligt inslag i Vasakronans vision för den goda staden

Vasakronans vision är att bidra till utvecklingen av den goda staden där människor trivs och verksamheter utvecklas. Det är även visionen för Hyllie Connect, som blir den första stora kontorsbyggnaden i Vasakronans regi i den hållbara stadsdelen Hyllie som nu växer fram kring den nya stationen utmed citytunneln i Malmö.

Minuter från Kastrup, Malmö centralstation och Triangeln ligger Hyllie station. I framtiden kommer den att omges av en blomstrande, hållbar stadsdel med omkring 9000 bostäder och minst lika många arbetsplatser. Hyllie ska bli Öresunds klimatsmartaste stadsdel och Hyllie Connect blir Vasakronans första bidrag till det.
– Vi vill bidra till att skapa arbetsplatser med samma mål som vår huvudambition, det vill säga att människor ska trivas och verksamheter utvecklas. Vi ser också att projektet bidrar till Malmös attraktionskraft som en bas för större företag med krav på miljösmarta, nära kontor. Läget är viktigt. Att det finns en kollektivtrafikslösning som är snabb, nära och effektiv. Allt detta finns i Hyllie, säger Anneli Dahl, uthyrningschef på Vasakronan med ansvar för Region Öresund.

”Hållbarhet i allt vi gör”
Vasakronan har lång erfarenhet av att bygga hållbart och flera fastigheter har fått utmärkelser för just den aspekten. Hyllie Connect bjuder på en unik möjlighet att skapa ett helt igenom hållbart projekt från grunden. Det kommer att bli en ultramodern kontorsfastighet som ur flera perspektiv illustrerar och kommunicerar Hyllies karaktär som Öresundsregionens mest hållbara stadsdel.
När det gäller själva byggnationen undersöker Vasakronan alla möjligheter vad gäller miljöteknik och effektiv drift, materialval och återvinning, samt inte minst det estetiska där Hyllie Connect ska vara inbjudande samtidigt som man får en känsla av robust, långsiktig hållbarhet i grunden. En utmaning förvisso, men Vasakronan räds inte för sådana vilket tidigare miljödiplomerade projekt runtom i Sverige tydligt vittnar om.
– Hela projektet följer Vasakronans inställning ”hållbarhet i allt vi gör”. Konkret innebär det att vi väljer material med minsta möjliga negativa påverkan på människor och miljö, vi väljer närproducerat i så stor utsträckning som möjligt och ser alltid till att hålla koll på våra transporter av byggmaterial som exempel, förklarar Anneli Dahl.
I fastigheten i sig så byggs det in energismarta lösningar så att brukaren på ett så enkelt sätt som möjligt ska kunna agera med hänsyn till miljön. Vidare så planerar Vasakronan för en lösning som går att göra aktivitetsbaserad och öppnar då upp för att verksamheter kan förändras och utvecklas i huset. Fastigheten har goda möjligheter att möta framtida verksamheters behov och förändringar.
 
För Öresundsregionens attraktionskraft
Grannar som Emporia, Malmömässan och Malmö Arena bidrar starkt till Hyllies attraktionskraft. Befintlig byggnation känns väldigt stor, och Hyllie Connect blir inget undantag. Det som skiljer Vasakronans projekt från befintlig byggnation är att skalan blir mer mänsklig. Huset är utformat så att det upplevs som stort och högt mot perrongen, men välkomnande och mänskligt vid entrén.
Vasakronan ser, precis som staden och övriga regionen, att Hyllie är ett attraktivt utvecklingsområde som kommer att få en avgörande betydelse för Öresundsregionens attraktionskraft i framtiden. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag vill Vasakronan bidra till den utvecklingen och Hyllie Connect är då först ut.


Energi & Miljö SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Vindkraftens potential bör inte underskattas

Sverige har antagit tuffa utbyggnadsmål när det gäller förnybar el. Tillsammans med Norge har vårt land en målsättning att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 inom elcertifikatsystemet ...

Back to top