Helge Nyberg AB skapar effektivare varuflöden

Helge Nyberg i Ulricehamn förser e-handelslager, tillverkningsindustri och sjukhus med unika logistiklösningar för intern materialhantering.

Idén till företaget Helge Nyberg AB föddes i Volvos reservdelslager i Ulricehamn 1958. Där jobbade Helge Nyberg med att plocka artiklar i plåtkärl. Det var ett tidskrävande och tungt arbete och han började fundera på hur det kunde underlättas och effektiviseras. Han tog fram en skiss på en vagn med tillhörande stege. Nyheten om innovationen spred sig på arbetsplatsen och flera av plockarna ville också ha vagn och stege. När efterfrågan steg började Helge Nyberg tillverka vagnar industriellt och resten är, som man brukar säga, historia.

– Men det är en intressant historia som säger mycket om företaget än idag. Precis som på Helge Nybergs tid så är vi nära marknaden och kunden för att förstå kundens behov. Och målet är alltjämt att effektivisera kundens vardag, berättar Peter Sprigg, vd för Helge Nyberg AB.

Företaget utvecklar och tillverkar vagnar och lätta eltruckar för hantering av internmaterial.

– Att tillverka både truckar och vagnar är unikt i branschen och gör att vi kan erbjuda kompletta helhetslösningar.

50 % går på export, till inte mindre än 60 länder, främst i Europa. Bara i Tyskland har företaget fem säljare, som enbart fokuserar på den Tyska marknaden. På fem år har omsättningen ökat med 50 % och når nu 62 miljoner.

– Vi kommer att öka kraftigt även de kommande fem åren. I dag är vi 40 anställda, men nyanställer kontinuerligt, kommenterar Peter Sprigg.

Växande e-handel – ett viktigt segment
Ett viktigt segment för Helge Nyberg är e-handeln. Den växte med 16 % i Sverige 2014, men utgör fortfarande endast 6,4 % av detaljhandelns totala omsättning.

– Att hantera flödet i e-handeln är en del av vårt DNA. Det är ett segment där det plockas mycket styckevaror. Med våra truckar och lagervagnar får kunden en unik lösning som kan hantera upp till 20, 40, 60 eller ett valfritt antal ordrar samtidigt. Att verka i en region som kan postorder är en klar konkurrensfördel i det här segmentet, betonar Peter Sprigg.

Ett annat viktigt segment är tillverkningsindustrin, som ständigt effektiviseras. Sedan finanskrisen 2008 är det få som vill binda kapital i lager. Istället jobbar man med lean och Toyota Production System. Lastpallarna med stora volymer gods som kördes in till produktionsenheterna med gaffeltruckar har ersatts av "milk runs". Det innebär att leveranserna sker med dragtruck och vagnslösningar, ofta i form av små tåg, som går flera rundor per dag.

– Bilindustrin var först med materialförsörjning till produktionen i korta intervaller och små volymer. Detta har sedan anammats av övrig industri. Hos oss utgör bilindustrin fortfarande ett eget segment. Vi tillverkar bland annat truckar med en dragkraft på upp till 1.500 kg för Toyota och är en av deras Material Handling World Wide Partner.

Ett annat segment som Helge Nyberg växer inom är Healthcare & Hospital. Inte minst på grund av att det byggs många sjukhus nu. Det är stora logistikflöden på sjukhus med sängar, mat, utrustning, engångsartiklar och avfall.

– Vi har dels utvecklat produkter för tillverkningsindustrin som sjukhusen har behov av och dels specialanpassade lösningar. Till exempel multitruckar som kan transportera säng, rullstol och personal på samma gång.

All utveckling och tillverkning sker i Ulricehamn och Peter Sprigg tycker det är viktigt att ta socialt ansvar i området där de verkar.

– Vi stöttar regionen och tar socialt ansvar när vi växer. Dels för vår egen personal och genom att ta in praktikanter och dels genom att verka i regionen i olika sammanhang, avslutar han.


Energi & Miljö SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Vindkraftens potential bör inte underskattas

Sverige har antagit tuffa utbyggnadsmål när det gäller förnybar el. Tillsammans med Norge har vårt land en målsättning att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 inom elcertifikatsystemet ...

Back to top