Näringsliv 2015-2

Energi & Miljö SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Energi & Miljö
Vindkraftens potential bör inte underskattas

Sverige har antagit tuffa utbyggnadsmål när det gäller förnybar el. Tillsammans med Norge har vårt land en målsättning att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 inom elcertifikatsystemet ...

Artiklar i detta nummer
Back to top