Personlig utveckling på schemat ger förstklassiga resultat

Friskolan Lust och Lära i Bollnäs är troligtvis den enda skolan i landet med Personlig utveckling på schemat. Syftet är att skapa medvetenhet och anlägga en bra grund för en livslång lärandeprocess där eleverna själva tar stort ansvar för sitt eget lärande. Mycket fokus läggs också på att eleverna ska må bra och trivas i skolan, då ökar inlärningen per automatik enligt Peter Nyman, som är ordförande i ägarbolaget.

Peter Nyman var en av de fem grundarna av Friskolan Lust och Lära, en 7-9 skola som startade med första elevkullen 2009. Med lång erfarenhet och klar inblick i skolvärlden visste Peter och övriga grundare tidigt vilken typ av skola de ville bygga upp. Resultatet är en skola där varje elev får möjlighet att synas och ta ansvar för sin egen utveckling och det egna lärandet.
– När vi startade skolan var det ett antal parametrar som var avgörande. Vi visste till exempel att studiegruppernas storlek har en betydande inverkan på studieresultaten. Vi visste också att man vinner oerhört mycket på att se till att eleverna mår bra och trivs i sin studiemiljö. Därför var det naturligt för oss att bygga upp skolan med hjälp av trivsamma lokaler och små studiegrupper, förklarar Peter.

Korta beslutsvägar och hög delaktighet
Friskolan Lust och Lära har även markerat en nystart med själva pedagogiken, där mycket kretsar kring elevernas personliga utveckling. Till en sådan grad att det till och med finns som ett eget ämne på schemat redan från sjunde årskursen.
– Även om skolan idag är relativt stor med 379 elever så har vi lyckats behålla vår småskalighet när det gäller personliga kontakter och korta beslutsvägar. Vi har även satsat på en stor personalstyrka med över 50 anställda och att ledningen har en tydlig närvaro i skolans vardag ser vi som ytterligare en styrka för vår skola. En klar fördel med friskolan generellt är korta beslutvägar där alla känner sig delaktiga i skolans utveckling, fortsätter Peter Nyman, som själv arbetat inom skolvärlden i över 40 år.
Friskolan Lust och Lära har även uppmärksammat den nationella utmaningen där dagens ungdomar intresserar sig allt mindre för teknikorienterade ämnen. För att uppmuntra intresset har nya läromedel och utrustning köpts in, bland annat ett tekniklego som inspirerar till konstruktion av spännande byggnadsverk.

Vikten av personlig utveckling
Under grundskolans sista år förbereds eleverna inför nästa stora steg i livet, gymnasieskolan. Peter betonar återigen vikten av att fokusera på personlig utveckling:
– Eftersom vi arbetar mycket med personlig utveckling får våra elever generellt en bättre självkänsla. De är väl medvetna om sina förmågor och det är kunskap som behövs under hela livet, inte bara inför gymnasievalet. Därför brukar vi säga att vi faktiskt rustar våra elever och gör dem förberedda för hela livet.
Omkring 3000 elever står i kö för att få börja på Friskolan Lust och Lära. Mycket är tack vare den unika pedagogiken med små grupper samt de mycket goda resultaten från årskurs nio.
– Att man aktivt väljer vår skola medför ett större intresse för att även vilja vara med och påverka skolans utveckling. Det tycker vi är oerhört bra, vi uppmärksammar exempelvis förbättringsförslag från både föräldrar och elever. Personligen så tror jag att vi har mycket att lära av varandra och det kommer vi även fortsättningsvis att ta vara på, säger Peter Nyman avslutningsvis.


Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top