Indutrade säkrar ditt företags framtid

Indutrade förvärvar bolag där ägaren vill fortsätta att leda och utveckla företaget.
Idag består koncernen av mer än 180 bolag i 26 länder i fyra världsdelar.
– Vi erbjuder ett industriellt kunnande och vill vara en långsiktig och stabil ägare, säger Johnny Alvarsson, vd på Indutrade.

Indutrade förvärvar bolag som drivs av entreprenörer som brinner för sin affärsidé och vill utveckla verksamheten ytterligare. Bolagen är framgångsrika och välskötta med en väl definierad marknad och ett tydligt erbjudande.
Att ingå i Indutradegruppen betyder att bolaget får behålla sin ursprungliga identitet samtidigt som det får tillgång till allas samlade erfarenheter och kunskap.
– Grundstolpen i vår verksamhet är långsiktighet. Vi köpte vårt första bolag, Bengtssons Maskin, 1978 i Malmö. Idag, 36 år senare, ligger företaget kvar på samma ställe och heter fortfarande Bengtssons Maskin, berättar Johnny Alvarsson.
Indutrade köper mindre bolag, ofta familjeföretag, som sysslar med industrikomponenter. Inriktningen är att förvalta och utveckla bolagen så att de på sikt växer och får bättre omsättning och lönsamhet.
– En försäljning av ett bolag kan ofta vara ett sätt att hantera en generationsfråga. Nästa generation kanske inte är så intresserad av att syssla med industrikomponenter, men ägaren vill värna om bolagets framtid och vill att det ska leva kvar på orten.

Frigör kapital
Industrade stödjer dotterbolagen med industriellt kunnande, finansiering, affärsutveckling och målstyrning.
– Vi frigör också det privata kapitalet i bolaget. När vi köper ett företag får ägarfamiljen pengar och kan jobba kvar som vanligt i verksamheten. För många är det egna företaget en livsstil som man kan fortsätta med och tillsammans med Indutrades kapital expandera verksamheten, säger Johnny Alvarsson.
Många koncerner som köper upp företag vill ofta ändra på företagsnamnet, göra omorganisationer i bolaget, flytta verksamheten och kanske efter några år till och med sälja verksamheten.
– Vi säljer inte företag eller byter namn, allt flyter på precis som tidigare. Det är bara aktierna som byter ägare, säger Johnny Alvarsson.
Vissa kunder, särskilt stora företag, har krav på att leverantörerna ska ha en långsiktig stabilitet för att kunna garantera leveranser ett antal år framåt. Ingår man i Indutrade skapar det en trygghet för kunderna att bolaget finns kvar även i framtiden och har resurser att utveckla produkter och investera i produktionsutrustning.

Två inriktningar
Det finns två olika typer av företag i Indutrade. Dels finns bolag specialiserade på agenturprodukter, dels finns bolag som har egen tillverkning och försäljning. Andelen bolag inom Indutrade med egna produkter har ökat under senare år och är nu cirka 40 procent.
Nya förvärv är alltid på gång för Indutrade, som köper tio-tolv bolag varje år. Mellan januari och oktober 2014 förvärvade koncernen tio nya bolag.
Utvecklingen har varit mycket god för Indutrade det senaste decenniet och koncernen fortsätter att växa.
– När jag började för tio år sedan omsatte vi 3,6 miljarder kronor. Idag är den siffran uppe i över nio miljarder och vi är börsnoterade sedan 2005. Vår målsättning är att växa med tio procent varje år, säger Johnny Alvarsson.


Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top