Borrutrustning i världsklass från Atlas Copco

Bergborrmaskiner och borraggregat från Atlas Copco i Örebro används inom gruv-, tunnel- och entreprenadindustrin över hela världen, både ovan och under jord.
– Vi kan erbjuda produkter i världsklass och är marknadsledande i många avseenden, säger Andreas Nordbrandt, vd på Atlas Copco Rock Drills i Örebro.

Atlas Copco har ett starkt innovativt anseende och arbetar i teknologins framkant, som man måste om man vill vara marknadsledande. I Örebro forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför Atlas Copco bergborrmaskiner, borraggregat samt underjords-truckar och –lastare.
– Majoriteten av det vi tillverkar säljs till gruvkunder, men segmentet anläggning är också mycket viktigt för oss. Vi levererar även reservdelar, men det segment som ökar mest är servicetjänster, berättar Andreas Nordbrandt.
Atlas Copco grundades 1873 i Stockholm och har idag 44.000 anställda i mer än 80 länder, men når genom distributörer ut till ytterligare cirka 100 länder. Verksamheten i Örebro startades 1915 och här sysselsätts idag 1700 anställda.
– Det har hänt mycket genom decennierna, men det var först på 70-, 80- och 90-talen som det verkligen tog fart. Tidigare var man tvungen att bära på en borrmaskin för att utföra arbeten, men när man satte borren på en mekanisk struktur kunde man öka effekten och borra mycket fortare. Vi utvecklade sedan bergborrmaskinen ytterligare och började driva den hydrauliskt i stället för med luft, vilket drev på utvecklingen ännu mer.

Ökad automation
Produkterna från Atlas Copco utvecklas ständigt och maskinerna blir mer och mer självgående.
– Ett viktigt område för oss numera är automation. Idag kan borrning ske genom fjärrstyrning och i vissa fall borrar eller lastar maskinen helt automatiskt och operatören behöver bara övervaka och larma om något går på tok. Automationen sker på både borriggar och lastutrustning, säger Andreas Nordbrandt och fortsätter:
– Gruvorna blir djupare och djupare och deras mineralinnehåll blir mindre och mindre per ton bruten malm. För att kunderna ska få valuta för sina investeringar måste vi göra riggarna mer energieffektiva och produktiva.
Atlas Copcos innovativa teknik ger höga prestanda samt tillförlitlig, snabb och flexibel drift i farliga, riskfyllda gruvmiljöer.

Omsorg om miljön
Omsorg om miljön och om operatören är en självklar del för Atlas Copco.
– Vi jobbar kontinuerligt med att våra produkter ska förbruka mindre energi och i tillverkningsledet tittar vi på hur våra leverantörer beter sig när det gäller miljön och hur de hanterar utsläpp. Inom arbetsmiljö jobbar vi med att reducera ljud och vibrationer för dem som använder våra maskiner.
Atlas Copco har haft en god utveckling genom åren, men inte bara genom organisk tillväxt.
– Vi har köpt många företag och har fortfarande en klar strategi att köpa företag. Vi gör det för att utöka produktområdena för ett mer komplett erbjudande till våra kunder, men ibland mer specifikt för att införskaffa oss teknik vi inte själva på rimlig tid kan utveckla.
– Inför framtiden måste vi som andra självklart säkerställa att vi har underleverantörer som kan växa med oss samt att vi har en bra kompetensförsörjning. En viktig fråga där är hur vi ska attrahera och behålla bra medarbetare. Vi går mycket på attityd och grundinställning när vi rekryterar. Du kan lära dig många saker även under en anställning, men det är svårt att lära någon rätt attityd – det är något man har helt enkelt. Vi ska också satsa på forskning tillsammans med universitet och andra forskningsorgan, säger Andreas Nordbrandt.


Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top