Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige. För att behålla industrijobben måste vi börja tänka om. En del av det handlar om att överbrygga ett växande kompetensgap.

Vår industri anses vara en av världens mest moderna med en hög automationsgrad och marknadens effektivaste processer. Svensk industri präglas dessutom fortfarande av en stark investeringsvilja där ny teknik och moderna processer går hand i hand med hållbara arbetssätt för att göra morgondagen och inte minst vår livsmiljö lite bättre.

Men för att trygga jobben och behålla så mycket som möjligt av tillverkningen inom landets gränser måste vi kraftsamla kring framtidens kompetensförsörjning. Det handlar om att skapa nya samarbeten och möjligheter för att förse marknaden med rätt kompetens och därmed trygga framtida konkurrenskraft för en av våra viktigaste näringar. Det har ett antal tekniktunga företag i Växjö redan förstått, och tillsammans har de startat intresseföreningen GoTech som ska höja teknikintresset bland dagens ungdomar. Förhoppningsvis kan satsningen inspirera till nya samarbeten i andra regioner.

Ungdomars bristande intresse för teknik har blivit ett hett samtalsämne över hela Sverige. Det påverkar nämligen framtidsutsikterna för tekniktunga branscher och svensk industri som helhet. Att flera av världens mest framgångsrika företag inom bland annat kraftöverföring, industriautomation, automotive, möbeltillverkning och medicinteknik har grundats med hjälp av svensk ingenjörskonst ger oss ett visst försprång – men det är ingen garanti för att vi i framtiden ska vara ledande.

Engagemang som GoTech kan förstärka konkurrenskraften och skapa ännu bättre förutsättningar för svenska industriföretag. Det kan vara en bra start på vägen mot en återindustrialisering, men det krävs ytterligare tag med gemensamma krafter för att lyckas.

Maria Lind
Redaktör

Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top