Rottneros höjer kapaciteten i Vallvik

De senaste åren har präglats av kostnadsbesparingar och effektiviseringar för pappersmassatillverkaren Rottneros, som nu har etablerat en god lönsamhet. Framöver kommer fokus att vara att öka kapaciteten på de båda bruken. Man ser fram emot nya samarbeten och nyanställningar. Vid Vallviks Bruk räknas det på tillväxt tack vare stundande kapacitetshöjande åtgärder som görs för att möta en ökande global efterfrågan på sulfatmassa.

Rottneros tillverkar pappersmassa som säljs på den öppna marknaden. Till skillnad från aktörer som tillverkar massa för integrerad pappersproduktion kan Rottneros sälja till vilken aktör i världen som helst och därmed utöka sitt upptagningsområde. En stor del av koncernens framgångar bygger på ett gediget engagemang där Rottneros är lyhörda och ger snabb respons mot marknaden.

Stor arbetsgivare i Söderhamn
Huvudkontoret och koncernledningen finns i Vallvik i anslutning till Vallviks Bruk som ligger några mil utanför Söderhamn, mellan Gävle och Hudiksvall.
Med sina 160 anställda är Vallviks Bruk en stor arbetsgivare i en relativt liten kommun som Söderhamn, men med ett bra utgångsläge i Hälsinglands sydöstra hörn. Det är lätt att ta sig till och från Söderhamn från Arlanda, vilket gör att den globala marknaden aldrig känns alltför långt borta enligt Rottneros vd Per Lundeen. Förhoppningen är att kunna anställa fler om ett antal nya affärer går i lås.
– Ett modernt massabruk är en mycket omfattande och komplicerad processindustri som förlitar sig på specialistkompetens, förklarar Per Lundeen. Vi behöver rekrytera högutbildade medarbetare, gärna civilingenjörer, från hela Sverige och det kan vi göra genom att erbjuda mycket bra utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Men karriärsmöjligheter räcker inte idag när allt fler flyttar av andra anledningar än just jobb. Då kan Söderhamn konkurrera med sin mångsidiga natur där kustlandskap möter djupa skogar. Det bidrar till en högre livskvalitet, speciellt för den som uppskattar naturupplevelser.

Tillväxt för funktionella material
Kapaciteten vid Vallviks Bruk ligger på omkring 240 000 ton/år och den kemiska massans egenskaper gör att den lämpar sig mycket väl för framställning av funktionella material. Av massan som tillverkas vid Vallviks Bruk används mycket för att tillverka olika typer av filter som exempelvis kaffefilter, luftreningsfilter och isoleringsmaterial.
– Vallviks sulfatmassa säljs i hela världen. De största marknaderna utgörs av pappersindustrier i bland annat Tyskland och USA. I Tyskland finns det en stor industri som byggts upp kring importerad massa, och här finns en viss tillväxtpotential framöver med vår massa som är nära nog unik i fråga om tillverkningsprocess och renhet, berättar Per Lundeen.

Massan som framställs vid Vallviks Bruk är flingtorkad blekt och oblekt sulfatmassa, vilket ger speciella egenskaper som efterfrågas av många kundsegment. Tillverkning av filterpapper och elektrotekniska papper är två exempel där Rottneros massa ger bättre kvalitet på slutprodukten.
Vid Rottneros bruk utanför Sunne tillverkas olika mekaniska pappersmassor som har andra egenskaper och därmed även andra användningsområden, men även här är egenskaper utvecklade för olika kundsegment som ger fördelar för slutkonsumenterna.

Stigande försäljning
Rottneros specialprodukter tar allt större marknadsandelar världen över, enligt Per Lundeen.
– Många av våra konkurrenter finns i andra världsdelar och några av dem verkar geografiskt nära våra nyckelmarknader. Men vi kan konkurrera tack vare vår uppfinningsrikedom där vi ständigt lanserar nya produkter. Dessutom är vi kända för en mycket hög kvalitet.
Rottneros ser på framtiden med tillförsikt och gör omfattande satsningar för att höja kapaciteten. Ungefär 80 procent av produktionen exporteras och försäljningsvärdet förväntas fortsätta stiga under kommande år.


Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top