Nya Faxepark utvecklas i Söderhamn

En tågresa på drygt en och en halv timme är allt som skiljer Söderhamn från Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport. Läget har alltid varit en av Söderhamns största konkurrensfördelar, det var i första hand läget som en gång lockade de stora industrierna till regionen. Nu när Söderhamn går in i nästa fas i utvecklingen mot ett mer kunskaps- och tjänstebaserat näringsliv är det återigen läget som avgör.

Teknikparken i Söderhamn, Faxepark, ska vara en motor för tillväxt och utveckling i södra Norrland. Parken är redan en expansiv mötesplats för näringsliv, akademi och offentlig verksamhet, och nu finns strategier för att driva utvecklingen av det som verksamhetsledare Leif Svensson kallar för ”Nya Faxepark” på plats.
– Nya Faxepark avser en förstärkning av det som redan finns här i Söderhamn, det vill säga en god samverkan mellan de olika verksamheter som finns etablerade här. Vi skapar en helhet i vår teknikpark som kan liknas vid framgångsrika Science Park-miljöer runtom i landet, där vi väver ihop ett kompetenscentrum, en företagsinkubator och en projektarena.

Stark innovationsmiljö
Precis som de flesta andra forsknings- och teknikparker i Sverige är Faxepark med i SISP, Swedish Incubators and Science Parks. Parken har starka kopplingar till Högskolan i Gävle och det lokala lärcentret CFL finns etablerat inom Faxepark sedan parken grundades 1997. Representanter från parken var även med och startade den regionala företagsinkubatorn Movexum som har ett av sina kontor i Faxepark.
– Vi har tagit intryck av hur de större teknikparkerna resonerar och det har inspirerat utvecklingen av verksamheten här. Vi har en stark innovationsmiljö som vidareutvecklas av alla aktörer i parken. De har insett att det blir lättare om man samverkar och det har i sin tur banat väg för det nya katalysatorprojektet vi ska driva nu, berättar Leif Svensson.
Katalysatorprojektet är ett pilotprojekt som valts ut av Vinnova och SISP för att lyfta samverkanskulturen till nästa nivå i hela Gävleborg. Förutom Faxepark medverkar även Sandbacka park i Sandviken, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Länsstyrelsen samt Region Gävleborg i projektet.
Katalysatorprojektet ska bland annat understryka att Faxepark ingår i en större helhet där regionens fyra innovationsmiljöer tillsammans ses som strategiskt viktiga utvecklingsarenor och tillväxtfaktorer i det regionala utvecklingsarbetet.

Modern innovationsmiljö och projektarena
Gävleborgs strukturomvandling medför utveckling av ett kunskapsintensivt och tjänstebaserat näringsliv, men där basen förblir i de traditionella tillverkningsindustrierna inom stål, metall och skog. Samtidigt förändras synen på innovation och hur nya idéer kan göra skillnad. Dagens innovationssystem är inte längre synonymt med en sluten miljö vid akademin, utan ett levande koncept som genomsyrar hela samhället.
– I de moderna innovationsmiljöerna får många olika aktörer en chans att samverka på nya grunder. Då kommer innovationerna till nytta för fler och därför söker vi skapa underlag för en ny, öppen innovationsmiljö vid Faxepark. Det ska vara en projektarena där nya samarbeten bidrar till att skapa tillväxt inifrån, men samtidigt vill vi naturligtvis även locka nya etableringar utifrån, säger Leif Svensson.


Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top