Nordanstig har kraften att inspirera och förändra

En liten kommun med drygt 9500 invånare i norra Hälsingland kan förändra den allmänna och vedertagna synen på livskvalitet. I Nordanstig finns en naturrikedom bortom de vildaste fantasier. Här finns dessutom en växande besöksnäring som inspirerar och gynnar andra näringar. I Nordanstig finns utrymme för tillväxt.

Trots att Nordanstig inte finns med på kartan som ortsnamn, ingen av de större orterna fick ge namn åt kommunen då den bildades genom en sammanslagning av ett antal mindre kommuner på 1970-talet, är det allt fler som hittar dit enligt kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson.

Från sandstrand till trolsk skog
En av de största näringarna och samtidigt en av de mest snabbväxande är besöksnäringen. Nordanstigs kommun kan nämligen sticka ut hakan inte minst när det gäller spännande och unika natur- och kulturupplevelser som berikar livet för stora som små. I Nordanstig möter Norrlands längsta sandstrand de djupaste trolska skogarna, och tillsammans bildar de en ytterst svårslagen kombination.
– Det finns ett enormt engagemang kring att skapa upplevelser och en aktiv fritid i vår kommun. Det finns väldigt många ideella föreningar som gör ett fantastiskt arbete i Nordanstig och det stöttar kommunen bland annat genom de utvecklingsmedel vi har, säger Monica Olsson.
Nordanstig har även ett flertal välkända frontfigurer som exempelvis utförsåkaren André Myhrer, som utgör en inspirationskälla och förebild för många ungdomar i kommunen.
– Ett av de mest kända besöksmålen i vår kommun är Hassela Ski Resort. Vi har även ett mycket annorlunda upplevelsecentrum i Mellanfjärden som heter Trolska skogen. Det började som ett projekt som sedermera utvecklades till ett besöksmål som allt fler upptäcker idag och det tycker vi är fantastiskt roligt, fortsätter Monica Olsson.

För driftiga entreprenörer
Läget mellan Sundsvall och Hudiksvall gör att Nordanstig är mer tillgängligt än man kan tro. Här finns inte bara spännande upplevelser, utan även spännande möjligheter för driftiga entreprenörer som kan dra nytta av närheten till de större kommunerna i nordlig respektive sydlig riktning. Något som de drygt 500 småföretagen i Nordanstig tillsammans med en handfull större företag redan kan vittna om.
– Vi ska stärka näringslivet och skapa utrymme för tillväxt. Det finns flera strategier för det, bland annat”Förenkla helt enkelt”, som är en utbildning för politiker och tjänstemän som ska leda till en ny strategi och handlingsplan för näringslivsarbetet, berättar Monica Olsson.
– Kommunen har även etableringsklara markområden men vi måste bli bättre på att marknadsföra dessa för att fånga intresse för större etableringar. En annan glädjande nyhet är att det kommunala bostadsbolaget har planer på att bygga nya bostäder.

Ett ännu starkare Nordanstig
Tack vare utbyggnationen och upprustningen av E4:an mellan Sundsvall och Hudiksvall framhävs Nordanstigs fördelaktiga läge mittemellan två stora arbetsmarknader. Det kan boende i Nordanstig dra nytta av, samtidigt som det finns en stabil arbetsmarknad även inom kommunens gränser. Och den ska bli ännu starkare, enligt Monica Olsson. Som avslutning säger hon:
– Om det skapas fler arbetstillfällen i exempelvis Sundsvall så gynnar det givetvis oss. Samtidigt ska vi ha ett eget växande näringsliv inom kommunen, därför satsar vi på etableringsservice och ”Förenkla helt enkelt”. Vi har kraften att inspirera och förändra, vi ska värna om de företag vi har och skapa goda förutsättningar för tillväxt. Vi ska även skapa utrymme för nya företag och projekt, här finns redan ett antal spännande exempel som Upplev Nordanstig och Trolska skogen bland annat.


Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top