Enwas framgångar kan locka andra teknikföretag till Göteborgsregionen

Teknikföretaget Enwa Water Technology AB har redan börjat växa ur sina nya lokaler på Hisingen i Göteborg. Samtidigt är läget bästa tänkbara för ett företag som Enwa, vars processer förutsätter en bra infrastruktur med välutvecklade kommunikationer samt goda möjligheter att rekrytera kompetens från närområdet. Med goda framtidsutsikter kan Enwa vidareutveckla verksamheten från Göteborg.

På koncernnivå är Enwa en komplett leverantör av produkter och tjänster för att rena vatten. Från Göteborg utvecklas nya system och banbrytande lösningar för vattenverk, tillverkningsindustrin, fastigheter, den marina sektorn samt landbaserade installationer för att trygga ett rent dricksvatten.

Till land och havs
Tillväxt väntas inom samtliga områden med viss tyngdpunkt på det marina, mycket tack vare Göteborgs tradition som hamnstad. Många av systemen eller tekniken bakom systemen kan dessutom tillämpas både på land och till havs. Tekniken för omvänd osmos som används i Enwa Water Maker är ett bra exempel.
– En del kommuner i Sverige använder saltvatten som dricksvatten efter omvänd osmos, som rent förenklat avser avsaltning under högt tryck. Våra system innebär i princip inga ingrepp i naturen, därför är de lämpliga även i känsliga miljöer med mycket djurliv till exempel, berättar Mats Augustsson, segmentschef för process- och dricksvatten för landbaserade installationer.
I den växande produktportföljen ingår även miljövänliga system för desinfektion av vatten i exempelvis fastigheter.

Deltar i hållbara utvecklingsprojekt
Göteborgsverksamheten kretsar mest kring marina tillämpningar och sysselsätter idag ett 50-tal personer. Under en längre tid har systemen Enwa Water Maker (avsaltning) och EnwaMatic® (kemikaliefri vattenbehandling för slutna värme- och kylsystem i fastigheter) varit försäljningsmässigt dominerande, men efter inledandet av ett nytt samarbete med kinesiska Headway Technologies har Enwa lyckats bygga upp ett starkt varumärke för den marina produkten OceanGuard™, ett system för rening av ballastvatten.
Enwa har även levererat många anläggningar som en del i hållbara utvecklingsprojekt runtom i Sverige och övriga världen. På Väderöarna i Bohusläns skärgård har en anläggning som först utvecklats för marin tillämpning installerats för att förse gästhamnen med rent dricksvatten. Det är bara ett av många exempel som illustrerar vad Enwa kan göra, där i stort sett alla större system specialdesignas efter kundens behov.

Utvecklar regionalt teknikkluster
Enbart några månader efter invigningen av de nya lokalerna på Importgatan kunde Enwa konstatera att verksamheten utvecklats utöver alla förväntningar och att ytterligare utrymme behövs. Business Region Göteborg, BRG, som initialt hjälpt till med den första omlokaliseringen, har svarat med att börja skissa på möjligheter för att låta Enwa bygga ut de befintliga lokalerna.
– Enwas expansionsplaner kommer att stärka Göteborgsregionen ytterligare som teknikintensiv region och det lockar i sin tur andra etableringar. Därför är det så viktigt för oss från BRGs sida att vi kan förse dem med en god service som underlättar fortsatt tillväxt, kommenterar Roger Strömberg, etableringschef på BRG.
I samband med invigningen lämnade Roger Strömberg dessutom över stadens nyckel till Enwas vd Bengt Hillemyr. Med den gesten kunde BRG understryka det faktum att Enwa är en del av en större utvecklingsprocess där Göteborgsregionen ska bli Sveriges bästa region för etablering och utveckling av teknikrelaterade verksamheter.


Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top