SAB levererar ett komplett sortiment för nätbyggare

Som leverantör till el-, energi- och telekombranschen har SAB Elteknik AB flera ben att stå på. Förutom smarta produkter som underlättar för montörerna, erbjuder företaget utbildningar i kabel- och fibertekniken.

Produktsortimentet täcker handverktyg, redskap och maskiner, jordningsdon och stänger, materiel för luftledning och kabel, instrument, verktyg och skydd för arbete med spänning, fallskydd och personlig utrustning, samt Jetting.

Jetting (fiberblåsning) innebär att slangen trycksätts med luft som skickar iväg fiberkabeln i längder upp till ett par tusen meter.

– Med vatten kan fibern flottas ännu längre. Upp till 8.000 meter. Teknik- och kunskapsmässigt ligger vi längst fram i Sverige. Maskinerna vi säljer är världsledande inom detta området,
säger Stefan Andersson, vd på SAB Elteknik.

Företaget har nio anställda och en omsättning på cirka 65 miljoner kronor, med Norden som marknad. Bland kunderna finns kommunala energiverk, eljättar såsom Vattenfall, Eon, Fortum och deras underentreprenörer.

– Vi säljer även mycket till grossister. Största marknaden är Sverige, men vi vill bli starkare i Finland och Norge framöver, kommenterar Stefan Andersson.

Förutom att vara en komplett leverantör av maskiner och verktyg erbjuder SAB Elteknik även utbildningar i fiberteknik och kraftkabel.

– Vi varvar teori och praktik på våra utbildningsdagar. Deltagarna lär sig att optimera användningen av sina maskiner och verktyg och får handfasta tips av branschproffs. Vi är stolta över att som litet bolag ha störst kunskap om den här tekniken i branschen. Beställaren ställer allt oftare krav på att utföraren är rätt utbildad för jobbet. Eftersom utbildningsbehoven skiljer sig åt kan vi skräddarsy utbildningarna.

Världens största kabelprojekt
Att det är hög aktivitet i kraftindustrin vittnar inte minst världens största kabelprojekt, SydVästlänken, om. Länken, som går från Hallsberg i Närke till Hurva i Skåne, syftar till att förstärka växelströmnätet och öka driftsäkerheten i det svenska stamnätet och därmed minska Sveriges sårbarhet i elförsörjningen. Totalt handlar det om 760 km kabel som tillsammans väger 13.680 ton.

– Som underleverantör till NCC bidrog vi med sex stycken tretons-vinschar, 18 kabelmatare och, inte minst, utbildning i Push Pull-tekniken och övervakning av kabelförläggningen, mellan Oktober 2012 och april 2014. Vi kan se tillbaka på ett lyckat projekt där medarbetare och maskiner gjort strålande insatser, säger Stefan Andersson, stolt.

Bredband åt alla
– Inom kraftindustrin sker hela tiden underhåll, utbyggnad och ombyggnad. Många luftledningar läggs nu som kablar i marken istället. Särskilt efter stormen Gudrun fick omläggningar av kraftledningar ett enormt uppsving, men det sker en omläggning hela tiden, säger Stefan Jonsson, säljare på SAB Elteknik.

Även på fiberområdet pågår utbyggnaden för fullt. Många kommuner håller till exempel på att bygga stadsnät. Ekonomiska föreningar startas upp i olika byar för att bygga fibernät.

– 50 miljarder krävs för att nio av tio ska ha tillgång till fiber 2020, så när det gäller fiberjobben har vi bara sett början, tillägger Stefan Jonsson avslutningsvis.


Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top