Drivkraft för hållbar utveckling i Bollnäs och Ovanåker

Hållbarhetsaspekten är väldigt tydlig för ett företag som Helsinge Vatten AB, vars verksamhet bygger på ett miljömedvetet hushållande av naturens resurser. I kommunerna Bollnäs och Ovanåker får merparten av invånarna ett högkvalitativt och hälsosamt mineralvatten direkt ur kranen tack vare Helsinge Vatten.

Kommunalägda Helsinge Vatten ansvarar sedan 2009 för drift och underhåll av ett antal vattenverk i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Dessutom ser företaget till så att avloppsvattnet tas om hand på rätt sätt och återförs till det naturliga kretsloppet efter en miljöanpassad reningsprocess.
En organisation på drygt 30 medarbetare ansvarar för allt ifrån kundfrågor och administration till utbyggnad av VA-nätet i Bollnäs och Ovanåker, som till ytan är två stora kommuner i Hälsingland. Tätorter såväl som mindre samhällen ska garanteras en avbrottsfri tillgång på rent dricksvatten.

Spännande utveckling med utbyggt VA-nät
Helsinge Vatten står nu inför nya utmaningar i takt med att intresset ökar bland mindre samhällen och bostadsområden för att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
– Där det tidigare var vanligt med gemensamma privata anläggningar har vi byggt ut så att fler kan välja att ansluta sin fastighet till kommunalt vatten. Det är en investering som ofta bidrar till att höja värdet i fastigheten och samtidigt tryggar en för kunden underhållsfri tillförsel av rent vatten under många år framöver, berättar Helsinge Vattens vd Ylva Jedebäck Lindberg.
Under våren ansluts exempelvis ett 150-tal fastigheter i Oreboden i norra Bollnäs. I området finns både fritids- och permanentbostäder samt en omtyckt hotell- och konferensanläggning. Projektet är mycket efterlängtat bland de boende i Oreboden. För Helsinge Vatten innebär det en relativt stor uppskalning av verksamheten på kort tid.
– Ofta görs anslutningar av ett mindre antal fastigheter i etapper men den här gången ska vi bygga ut rejält för att ansluta 150 nya kunder på en gång. Det blir en spännande utveckling för oss också, samtidigt som vi naturligtvis hoppas att kunderna ska uppleva ett mervärde då de får tillgång till rent kvalitetsvatten via vår verksamhet, säger Ylva Jedebäck Lindberg.

Nytt reningsverk
Under 2015 påbörjas även byggnationen av ett nytt reningsverk i Långhed utanför Alfta i Ovanåkers kommun. Det nya byggs alldeles intill det gamla som kommer att fasas ut etappvis för att inte störa driften. Även detta projekt utgör en betydande investering för Helsinge Vatten.
– Det nya reningsverket kommer att ha en mycket större kapacitet och klara nya miljökrav som kommer framöver. Det talas exempelvis mycket om problematiken kring läkemedelsrester i avloppet och hur man ska hantera det. Vi vill vara en drivkraft och utveckla vår verksamhet för en mer hållbar utveckling i Bollnäs och Ovanåker.

Alla behöver rent vatten
Helsinge Vatten garanterar några av samhällets mest grundläggande funktioner som både industrier och privata hushåll är beroende av varje dag. Trots att alla behöver rent vatten är det fortfarande relativt få som reflekterar över hur värdefullt det faktiskt är.
– Vi gör allt för att sprida kunskap om vår verksamhet och samarbetar gärna med högskolor och universitet. Vår verksamhet har mycket att erbjuda för den som är intresserad av att vara med och utveckla framtidens teknikintensiva miljötjänster, säger Ylva Jedebäck Lindberg, som själv är utbildad civilingenjör med inriktning mot miljö- och energiteknik.


Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top