Det finns attraktiva jobb även utanför storstadsregionen

Det är inte många företag som fortfarande kan säga att de har full kontroll över hela produktionskedjan från framställning av råvaran till distribution av färdiga produkter. Och som dessutom sträcker sig ännu längre genom att även ta vara på och återvinna materialet när produkterna har tjänat sitt syfte. Här kan Iggesund Paperboard hävda sin unikitet.

Genom Holmenkoncernen är Iggesund Paperboard delaktiga genom hela livscykeln från plantering av nya träd som så småningom blir råvara för kartongframställning till återvinning av papper och kartong som blir till nya produkter.
– Vår verksamhet är kanske den mest långsiktiga som finns inom industrin idag, funderar Staffan Sjöberg, informationschef på Iggesund Paperboard. Det som planterades för ett sekel sedan är vår råvara idag, och det vi planterar kommer troligtvis att användas för pappers- och kartongtillverkning om ytterligare hundra år.
Eftersom dagens agerande styr nästa generations möjligheter måste man tänka sig för lite extra. Det är så Iggesund lever och utvecklas.

Karriärmöjligheter i miljö rik på natur och friluftsliv
Långsiktigheten i verksamheten banar även väg för mycket spännande utvecklingsmöjligheter för alla som arbetar inom den. Såväl den svenska som den engelska delen av företaget ligger dessutom i mycket attraktiva regioner där natur och friluftsliv dominerar vardagen.
– Ett sunt och gott liv i en lugnare miljö är något som efterfrågas alltmer idag, och möjligheterna till det lyfter vi gärna fram när vi söker ny kompetens, säger Eva Thorén, HR-ansvarig på Iggesund Paperboard.
Iggesund är med sina många yrkesroller och karriärsmöjligheter ett tydligt exempel på att det finns attraktiva jobb även utanför storstadsregionerna. Samtidigt är det inte fråga om speciellt långa avstånd i vare sig Sverige eller Storbritannien där flertalet anställda finns. Stockholm nås t ex inom ett par timmar från Iggesunds Bruk, som ligger någon mil söder om Hudiksvall.
– Bland det mest spännande är att vi kan erbjuda möjligheter i en internationell miljö, med många olika roller och varierande arbetsuppgifter, tillägger Eva.

Förstavalet inom kosmetikaindustrin
En annan sak som bidrar till Iggesund Paperboards attraktionskraft som arbetsgivare är att företaget tillverkar två av världens mest renommerade kartongmärken, Invercote och Incada. Invercote, som tillverkas vid bruket i Iggesund, används bland annat av i stort sett alla kosmetikföretag som är värda att nämna idag, enligt Staffan Sjöberg.
– Vi är beroende av kreativa kunder som förädlar vår kartong. Det är så slutkunderna möter våra produkter, i form av förpackningar som innehåller deras favoritparfymer. Det är nog inte så många som är medvetna om att vi har den typen av kontakter här i Hälsingland, men Victoria’s Secret och Guerlain är bara ett par bland världens toppvarumärken som valt Invercote.
Kunderna tillhör kategorin som ställer mycket höga krav på miljömässig hållbarhet och det är ingen slump att Holmenkoncernen rankas som ett av världens mest hållbara företag. Det bygger på många års arbete där vattenrening, energiåtervinning och ständiga effektiviseringar präglar verksamheten även för Iggesund Paperboard.


Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top