Nordens bästa läge?

Växjö och Kronoberg har ett av Nordens bästa lägen ur logistiksynpunkt. För företag som är beroende av att nå ett stort antal mottagare snabbt platsar regionen bland de främsta alternativen. Från Växjö nås nämligen cirka två tredjedelar av Nordens drygt 25 miljoner invånare inom ett dygn, och nästan samtliga invånare (95 procent) nås inom två dygn.

E-handelsbolagen flockas kring Växjö. Det är förståeligt. Här närs ett hopp om fler affärer och därmed även större tillväxtmöjligheter tack vare den fördelaktiga logistiken. Växjö upplevs som nära oavsett hur man vrider kartan. Att ledtiderna är så korta är mycket tack vare täta inleveranser från kontinenten som ankommer tidig förmiddag och kan levereras ut redan samma dag.

Riktigt konkurrenskraftiga cut-off tider
Med kortare transporttider, tätare avgångar och bättre tillgänglighet kan handelsföretagen ta emot fler och senare beställningar och ändå lita på att få iväg varorna samma dag. Idag är den så kallade cut-off tiden en konkurrensfördel som många helt enkelt inte kan vara utan.
– Vi konstaterar att Outnorth, FurnitureBox och nu senast CDON valt vår region tack vare läget och den välutvecklade logistiken här, säger Sofia Mårdh, projektledare för Nätverket Expansiva Växjö, som samlar Linnéuniversitetet, logistik- och e-handelsföretag i Kronoberg.
Även Nordic Feel, Staples, Atea Logistics, Abena, Valora Trade och Nordic Ink expanderar i Växjö. Samtliga har insett att det viktigaste när det gäller geografisk placering är att se till det bästa från kundens perspektiv.
I regionen finns även 3PL-möjligheter för i stort sett alla typer av produkter. Det kommer därför inte som en överraskning att alla större transportörer har terminaler i Växjö. En helhetssyn på både ankommande och avgående flöden ger förutom tidsmässiga även miljömässiga vinster.

Utvecklar nya etableringsmöjligheter
Växjö har uppenbarligen bästa tänkbara läge. Men ett bra logistikläge förutsätter även en god kompetensförsörjning, tillgång till lokaler och en effektiv etableringsservice. Det finns i Kronoberg, inte minst kompetensmässigt tack vare en av landets bästa logistikutbildningar vid Linnéuniversitetet.
Att Växjö har bra förutsättningar även servicemässigt kan flera företag vittna om, bland andra Outnorth och Gunnebo Industrier.
– För bara några år sedan fanns det ganska gott om lediga lokaler i Växjö. Idag är läget ett helt annat, och vi måste snabbt utveckla nya områden för framtida etableringsmöjligheter, berättar Sofia Mårdh.
Trots flera stora volymetableringar finns det attraktiv tomtmark kvar i delar av staden, bland annat i Nylanda, Ekeberg och Öjaby som utgör framtida tillväxtområden för logistikverksamhet.

Baltic Link viktig för Kronoberg
Transportkorridorena genom Väst- och Centraleuropa är överbelastade sedan länge. I samspel med EU-initiativ har regionen nyligen genomfört stora satsningar på infrastrukturen i sydöstra Östersjöområdet, bland annat med förstärkta vägar mellan Växjö och Karlskrona. Växjö är en del av Baltic Link, en satsning som ska öka intermodaliteten i det logistiska flödet av varor och transporter genom Europa och vidare ner till Adriatiska havet.
Satsningarna har gjorts för att förbättra hållbarhetsaspekterna i regionen. Det är uppenbart att Växjö och Kronoberg gynnas genom att mer gods går via hamnar i sydöstra Sverige, eftersom Kronoberg blir den naturliga mellanlandningen för vidaretransport till i princip hela Norden.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top