600 nya utbildningsplatser blev startskottet för ny science park

Södertäljes kommundirektör Martin Andreae är en av många som gläds åt att det planeras för en ny science park i Snäckviken. I området har AstraZenecas gamla forskningslaboratorier redan börjat fyllas med nya, innovativa verksamheter som tillsammans skapar ett nytt Life Science-kluster i södra Stockholmsregionen.

– Det finns plats för mycket mer i Södertälje Science Park. Det kommer att byggas nya kluster inom både Life Science, hållbar industriproduktion och hållbara livsmedel. KTH har fått 600 nya utbildningsplatser i Södertälje och det mesta ska samordnas i Snäckviken där den nya science parkmiljön ska byggas , förklarar Martin Andreae inledningsvis.

Nya utbildningsplatser behövs
Tillsammans med nyckelaktörer som KTH, Acturum, Scania, AstraZeneca och Länsstyrelsen skapar kommunen nya möjligheter för både företag och utbildningsanordnare i Snäckviken. Det är tack vare arbetsgruppen med representanter från samtliga av ovan nämnda nyckelaktörer som de 600 nya utbildningsplatserna tilldelades Södertälje, och Martin Andreae anser att det fanns starka skäl för ett sådant beslut.
– Med tanke på de stora industriaktörer som satsar på att utveckla sina verksamheter i Södertälje krävs en genomgång av det befintliga utbildningsutbudet och en analys av framtida behov. Vi kom snabbt fram till att de nya utbildningsplatserna behövs för att vår industri ska vara fortsatt konkurrenskraftig.
Martin Andreae förtydligar att de nya utbildningsplatserna blev startskottet för en diskussion om en framtida science park i Södertälje. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det redan finns en etablerad miljö med många företag som verkar tillsammans i ett område som redan idag kan liknas vid en science park i mindre skala.

Nya kluster
Ett framtida storskaligt Södertälje Science Park är nu under uppbyggnad. Där ingår befintliga Biovation Park, KTH, Campus Telge samt UIC Södertälje. Alltihop ligger i nära anslutning till AstraZenecas produktionsenhet i Snäckviken.
Södertälje kommer med stor säkerhet alltid att vara starka inom Life Science. Flera av de nya företagen i Biovation Park har etablerats av tidigare anställda från AstraZenecas forskningsenhet, vilket betyder att stora delar av kompetensen bevarats och nu bidrar till fortsatt utveckling för Södertälje som starkt medicinskt centrum.
– Samtidigt finns det en stark vilja och en strävan efter att bygga nya kluster och då är industriproduktion ett givet val eftersom de största företagen i kommunen förlitar sig på moderna och högeffektiva tillverkningsprocesser som ständigt måste utvecklas, påpekar Martin Andreae.

Ökad tillgänglighet nästa steg
Mycket har åstadkommits på bara ett par år. Nästa steg blir nu att skapa bra kommunikationer och en hållbar logistik kring Snäckviken.
– Det är redan gångavstånd till pendeltågstationen, men vi arbetar med att förfina logistiken ytterligare. Bland annat så undersöker vi möjligheter för att dra om vissa busslinjer och målet är att ingen ska kunna uppleva att det någonsin handlar om långa avstånd till och från Snäckviken, berättar Martin Andreae.
Visionen är glasklar på den punkten, tillgängligheten är grundläggande för hur attraktivt Snäckviken kommer att bli för framtida etableringar och här kommer kommunen att göra betydande satsningar framöver.


Transport/Logistik/Sjöfart/Hamnar SNL 2014-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-5

Huvudtema: Transport/Logistik/Sjöfart/Hamnar
Tuffa svaveldirektiv pressar

En av de största utmaningarna genom tiderna för svensk sjöfart är onekligen EU:s nya svaveldirektiv i det så kallade SECA-området (Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen) som träder i kraft den 1 januari 2015. Syftet med direktivet är att dramatiskt minska svavelutsläppen och därmed förbättra miljön i området, men många står nu kritiska till hur det hela ska genomföras.

Back to top