Sveriges bästa restaurangutbildning finns på Öland

Det är ingen slump att eleverna på Ölands Gymnasium vinner tävlingar, snabbt får jobb och är eftersökta inom restaurangbranschen.
– Vi arbetar nära branschen och våra elever blir coachade av ledande kockar i Sverige, säger skolans rektor Christina Larsson.

Ölands Gymnasium i Borgholm invigdes i augusti 2004 av krögaren och TV-profilen Carl- Jan Granqvist. Här erbjuds idag gymnasieprogrammen Restaurang och Livsmedel samt Hotell och Turism. Från och med hösten 2014 erbjuds också en eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning, ”Köks- och Restaurangchef”, med inriktning på ledarskap och chefskap i restaurangbranschen.
Skolan har idag cirka 200 elever, inklusive Komvux. De flesta gymnasieeleverna kommer från sydöstra Sverige.
– Alla kurser som har med själva yrkesutbildningen att göra är förlagda till Halltorps Gästgiveri där bland annat metodkök och bistro finns. Eleverna går även på rullande schema på Hotell Borgholm, berättar Christina Larsson.
Samarbetet mellan Hotell Borgholm, Halltorps gästgiveri och Ölands gymnasium gör att eleverna får en verklighetsanpassad utbildning av hög klass i autentisk miljö. På gästgiveriet betraktas eleven som vilken anställd som helst och uppträder också som sådan.

Praktik på kända restauranger
– Vi har en praktikperiod på 16 veckor förlagd till höstterminen i årskurs 3 och då väljer många elever att arbeta på välkända restauranger i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vi har ett gott rykte och restaurangerna tar gärna emot våra elever. Arbetsmarknaden är väldigt god. Branschen skriker efter folk och alla som vill får jobb, men om man vill ha ett året runt-jobb kanske man inte kan stanna kvar på Öland, säger Christina Larsson.
I och med gymnasieformen GY 2011 gjordes gymnasieskolans programstruktur om. ”Hotell- och Restaurangprogrammet” blev två program, ”Restaurang- och Livsmedelsprogrammet” samt ”Hotell- och Turismprogrammet”. Båda programmen är yrkesprogram.
– Efter gymnasiereformen 2011 har yrkesprogrammen nationellt sett tagit väldigt mycket stryk. Eleverna söker sig till studieförberedande program i stället. 2014 har endast 27 procent av elever i Sverige sökt yrkesprogram på gymnasiet. Gymnasiereformen och det faktum att elevkullarna i gymnasieåldrarna drastiskt har minskat har gjort att vi tappat elever. Detta är en trend som vi vill vända på, säger Christina Larsson.

Framgångsrika i tävlingar
Eleverna på Ölands Gymnasium har varit framgångsrika i tävlingar. Pumpan under Skördefesten, Unga Ekokockar och Lejonkampen är tävlingar de har vunnit eller kommit till final i. I Gymnasie-SM för hotell, kock och servering vann Ölands Gymnasium 2013 guldmedaljerna i kategorin för kockar. Och framgångarna har fortsatt. I år vann SM-kockarna 2013 från Öland Nordiska Mästerskapet för unga kockar. 2010 och 2013 blev två av skolans elever Årets Kockelev.
– Vi har ett bra nätverk i branschen och våra elever blir coachade av många ledande kockar i Sverige. Vi har mycket föreläsningar och bjuder in f.d. Årets Kockar, berättar Christina Larsson och fortsätter:
– Vår framtidsvision är att vi ska ha många elever och vara den mest framgångsrika restaurangutbildningen för en hållbart gastronomisk upplevelse.


Kalmar/Öland SNL 2014-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-4

Huvudtema: Kalmar/Öland
Kalmar – Sveriges bästa lantbruksregion?

Kalmar är en av Sveriges främsta lantbruksregioner. Med en bakgrund präglad av flera decenniers tillväxt kan Kalmars företag och entreprenörer som verkar inom eller nära De Gröna näringarna känna tilltro och aktivt satsa på en framtid där hållbarhet är en ren konkurrensfördel.

Back to top