Här utbildas morgondagens lantbrukare

Målsättningen för Ingelstorpgymnasiet utanför Kalmar är att vara det självklara valet för utbildning inom hästhållning, djurvård och jordbruk i sydöstra Sverige.
– Många av våra elever har ett brinnande intresse av djur och natur och vill gärna verka och bo på landsbygden, säger Mona Hallström, t.f. rektor och studievägledare på Ingelstorpgymnasiet.

Ingelstorpgymnasiet är ett naturbruksgymnasium och yrkeshögskola, som är naturskönt beläget elva kilometer väster om Kalmar. Här kan eleverna läsa utbildningarna Häst och ridsport, Trav, Lantbruk, Entreprenad, Djurvård och Naturvetenskaplig profil.
På gymnasiets internat bor också elever från Helgesbogymnasiet, som erbjuder inriktningen Skog inom naturbruksprogrammet.
Ingelstorp- och Helgesbogymnasiet är ett bra val för dem som gillar djur och natur och vill jobba inom den gröna näringen.
– Vi ligger i en region där det finns mycket lantbruks- och skogsföretag och då är det viktigt att ha en skola med hög kvalitet, där man kan få bra utbildning, säger Mona Hallström.

Ny modern lantbruksutbildning
Lantbruksnäringen har genomgått stora förändringar och därför kommer en ny modern lantbruksutbildning att startas på Ingelstorpgymnasiet under höstterminen 2014.
– Eleverna kommer att vara ute på praktik på företagen dubbelt så länge, 30 veckor, och vi kommer att samarbeta med näringen betydligt mer än tidigare. Vi vill att utbildningarna ska anpassas till verkligheten. Idag är mycket datoriserat ute på gårdarna och det är mycket ny teknik, till exempel GPS på traktorerna och robotmjölkning. Därför är det viktigt att vi jobbar tillsammans med de företag som ligger i framkant, säger Mona Hallström.

Skog
Helgesbogymnasiet har mer än 50 års erfarenhet som utbildare inom skogsbruk och idag ligger skolan i framkant både gällande teknik och metodik i utbildningen.
– Vi har ett bra samarbete med skogsnäringen i regionen, säger Mona Hallström.
De som väljer inriktningen skog har för närvarande en mycket god arbetsmarknad. Skogsnäringen erbjuder idag högkvalificerade arbeten som kräver god kunskap om avancerad maskinteknik, skogsskötsel, miljöfrågor, geografiska informationssystem (GIS) och ekonomi.

Häst och Djurvård
Hästinriktningen ger en bra grund till elever som vill hålla på med hästar oavsett om de har det som hobby eller yrke i framtiden. Utbildningen inom Djurvård är ett alternativ för dem som är intresserade av och vill lära sig mer om alla slags djur. Efter sina tre år på gymnasiet får eleverna en yrkesexamen som hästskötare/djurvårdare, men de har också stora möjligheter att läsa vidare på högskola och universitet.

Vänner för livet
Ingelstorpgymnasiet och Helgesbogymnasiet har cirka 140 elever och många väljer att bo på skolans internat under sin studieperiod.
– Det är ju lite annorlunda att bo på internat och många elever får vänner för livet. Det händer också att par träffas här som bildar familj eller att man går samman och startar företag tillsammans, säger Mona Hallström.
På Ingelstorpgymnasiet försöker man nu hitta nya vägar för att utbilda vuxna till yrken inom den gröna näringen.
– Vi har lagt in anbud till Arbetsförmedlingen på att utbilda långtidsarbetslösa och folk som kommer från andra länder. För att få den gröna näringen att blomstra ska vi inte bara utbilda gymnasielever utan även vuxna, säger Mona Hallström.
Ingelstorpgymnasiet och Helgesbogymnasiet ingår i Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, som är en fristående och icke vinstdrivande kunskaps- och medlemsorganisation.


Kalmar/Öland SNL 2014-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-4

Huvudtema: Kalmar/Öland
Kalmar – Sveriges bästa lantbruksregion?

Kalmar är en av Sveriges främsta lantbruksregioner. Med en bakgrund präglad av flera decenniers tillväxt kan Kalmars företag och entreprenörer som verkar inom eller nära De Gröna näringarna känna tilltro och aktivt satsa på en framtid där hållbarhet är en ren konkurrensfördel.

Back to top