Näringsliv 2014-4

Kalmar/Öland SNL 2014-4 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Kalmar/Öland
Kalmar – Sveriges bästa lantbruksregion?

Kalmar är en av Sveriges främsta lantbruksregioner. Med en bakgrund präglad av flera decenniers tillväxt kan Kalmars företag och entreprenörer som verkar inom eller nära De Gröna näringarna känna tilltro och aktivt satsa på en framtid där hållbarhet är en ren konkurrensfördel.

Artiklar i detta nummer
Back to top