Systemintegration när den är som bäst

Systemintegration handlar om att få olika system att prata med varandra och tillsammans bilda en fungerande helhet. Systemintegration är ett av de starkaste verktygen för att automatisera och effektivisera processer i företag och organisationer, oavsett verksamhetens storlek, inriktning och bransch.

Integrationsbolaget är ett företag med hög specialisering inom området systemintegration. Personalen har lång erfarenhet och djup kompetens inom området i sig och arbetar dagligen med flera av marknadens ledande system och produkter som tillämpas inom modern systemutveckling och integration.
Integrationsbolaget har kontor i Örebro, Stockholm och Oslo. Företaget har ett 20-tal anställda varav ungefär hälften är verksamma i Örebro.
– Vi strävar efter att ha en stark lokal närvaro där våra kunder finns. Våra kunder ser oss som deras strategiska partner inom området systemintegration och då måste vi hålla en hög flexibilitet och tillgänglighet, förklarar vd Magnus Ahlgren, som även var med och startade verksamheten i Örebro 2008.

En speciell framgångsmodell
Integrationsbolaget erbjuder tjänster inom systemintegration för hela värdekedjan. Det vill säga från kravstadiet till arkitektur, projektstyrning, utveckling och slutligen förvaltning av färdiga lösningar.
– Vi jobbar i princip bara med systemintegration, vilket leder till att vi lockar till oss riktigt vassa konsulter inom området.
Det Magnus Ahlgren berättar illustreras även av Integrationsbolagets framgångsmodell. För att bli en duktig integrationskonsult krävs förutom hög teknisk kunskap, från infrastruktur och programmering till olika plattformar, även ett starkt driv och en förmåga att kommunicera och göra sig förstådd i en komplex och ofta internationell miljö. Dessa egenskaper värdesätts högt när Integrationsbolaget anställer och är även något som kontinuerligt förädlas bland företagets anställda.
– Eftersom vi är så pass nischade kan det samtidigt vara en utmaning att få tag på kompetens. Därför har vi ett kontinuerligt samarbete med Örebro universitet, och vi tar emot examensarbetare varje år varav flera får fast jobb hos oss efter avslutade studier, fortsätter Magnus, som själv är utbildad dataingenjör från Örebro universitet.

Utvecklas i växande IT-region
Integration är en relativt plattformsoberoende kunskap där samma tekniker och erfarenheter kan appliceras på olika plattformar. Vilken plattform eller teknik som passar den egna verksamheten bäst kan dock vara svårt för kunden att själv avgöra, då erbjuder Integrationsbolaget viktig kunskap som dessutom bidrar till långsiktig lönsamhet genom betydligt effektivare system.
Bland kunderna finns idag Nordens största energibolag. Integrationsbolaget har en särpräglande hög kompetens inom energiområdet och kan erbjuda lösningar som möter den här typen av företags behov. Samtidigt har företaget mycket att erbjuda till förmån för kunder inom såväl detaljhandeln som försäkringsbranschen, för att ge ytterligare exempel.
Från Örebro, som dessutom är en särpräglad IT-region, når Integrationsbolaget nyckelmarknader över hela Sverige. I Örebro har man dessutom geografiskt nära till några av Sveriges största IT-konsultbolag, många är redan samarbetspartners till Integrationsbolaget som framförallt kan bidra med mycket specialiserad kunskap inom ett växande affärsområde.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top