Ricoh effektiviserar arbetsplatser

Vid årsskiftet bildades en marknadsledare i Örebro i samband med att före detta Koneoföretaget Dokumentproffsen, länets största företag inom dokumenthanteringstjänster, förvärvade IT-infrastrukturbolaget Ricohs Örebrokontor med tillhörande personal och kundunderlag. De båda företagen blev Ricoh IT Partner i Örebro med över 30 anställda och ett heltäckande tjänsteutbud inom dokumenthantering, IT-infrastruktur och konferenslösningar.

Utmärkande för Ricoh i Örebro är just det heltäckande utbudet, ingen annan aktör kommer ens i närheten av bredden som speglas i Ricohs tjänsteutbud idag. Samtidigt fokuserar företaget på att leverera en hög och jämn kvalitet förenad med kundnytta i alla led.
– För oss handlar det inte enbart om att vara störst eller att ha det bredaste utbudet. Vårt mål är att erbjuda Örebros absolut bästa service inom våra kärnområden, nämligen dokumenthanteringstjänster och IT-infrastruktur. Mycket förenklat kan man säga att vi tar hand om allt ifrån serverrum till kopiatorer, säger Mattias Andershed, vd på Ricoh IT Partner i Örebro.

För en bekymmersfri drift
Ricoh arbetar för att effektivisera och optimera kundernas dokumenthantering och IT-infrastruktur. Mattias Andershed understryker att IT ska vara ett hjälpmedel som får vardagen att fungera lite mer effektivt, men ibland krävs finjusteringar för att det ska fungera problemfritt.
– För att uppnå en högre lönsamhet måste våra kundföretag få ägna sig åt sina respektive kärnverksamheter och inte lägga tid på att få IT-lösningarna att fungera. Det vi kan garantera är en bekymmerfri drift som frigör tid för våra kunder, tid som kan ägnas åt att utveckla affärer istället, konstaterar Mattias.

Skapar lönsamhet för kunden
Ricoh lät nyligen The Economist Intelligence Unit genomföra en omfattande undersökning som visar att 73 procent av Europas högsta beslutsfattare inser att förändringstakten i deras företag måste trappas upp och anpassas till nya rådande villkor på marknaden.
– Vi arbetar med kunder inom alla sektorer, från fåmansbolag till stora koncerner, kommuner och landsting. Vi levererar både till Atlas Copco, Örebros största privata arbetsgivare, såväl som till Örebro läns landsting exempelvis, berättar Mattias Andershed.
Båda är verksamheter som värdesätter ökad effektivitet i sin dokumenthantering respektive IT-drift och detta stämmer samtidigt väl överens med Ricohs vision om att skapa lönsamhet för kunderna.

Ricoh blir samhällsbyggare
Ricoh kommer att flytta in i egenägda nybyggda fastigheter mot slutet av året. Det är ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet för Ricohs del, där man bland annat satsar på utökade lagerutrymmen för reservdelar och diverse utrustning.
Mattias Andershed avslöjar att det dessutom finns utrymme för ytterligare expansion med möjlighet att bygga på den intilliggande tomten där Ricoh i första hand planerar lokaler för uthyrning. Det är en utveckling som gör Ricoh till en viktig samhällsbyggare i Örebro, inte minst med tanke på att expansionen sker i ett mycket attraktivt etableringsområde i närheten av Gustavsvik.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top