Hållbar utveckling alltid främst för Danone

En av världens ledande mejerikoncerner har placerat sin tilltro till Österlen. Det gamla mejeriet i skånska Lunnarp blev för drygt tre år sedan Danones första produktionsanläggning i Sverige. Under det nya namnet Österlenmejeriet tillverkar anläggningen några av Danones flaggskeppsprodukter varav en av de mest uppmärksammade är ProViva.

I oktober 2010 ingick Danone och Skånemejerier, som utvecklat frontprodukten ProViva, ett joint venture kring varumärket. Den probiotiska fruktdrycken var då den lanserades unik på marknaden i Sverige, patenterad och resultatet av många års forskning. Att denna premiumprodukt tillverkas i Lunnarp innebär ett rejält uppsving för hela Österlen som livsmedelsregion. I samma mejeri tillverkas dessutom Nordens största juiceprodukt Bravo.

Ingen vanlig mejerikoncern
Något som specifikt har kännetecknat Danone under alla år är en stark strävan efter att uppnå hållbarhet. Redan på 1970-talet beslutade man sig för att vara en aktör som aktivt satsade på miljömässig hållbarhet, långt före många andra i branschen. Dessutom värnar Danone om en social hållbarhet där varje medarbetare får vara med och påverka både sin egen och företagets utveckling.
Redan för flera decennier sedan avsattes dessutom betydande resurser inom Danone till förmån för forskning och utveckling, vilket också mycket väl märks på dagens produkter i Danones breda sortiment som i Sverige består av juicer och mejeriprodukter. Förutom ProViva finns Actimel, Activia, Danonino, Oikos, Danette och Danio på den svenska marknaden.
– Österlenmejeriet delar majoritetsägaren Danones vision när det gäller hållbar produktion, säger Peter Odemark, vd för Danone i Norden. Sedan 2010 har över 100 miljoner kronor investerats i anläggningen i Lunnarp, företrädelsevis för att förbättra kvalitet och miljö. Dessutom har vi ett enormt fokus på att hushålla med resurserna och därmed minska svinnet.
Genom att investera i ny teknik för bättre resurshållning och ökad effektivitet generellt sparar Danone flera miljoner kronor årligen i Österlenmejeriets produktion.

Danone är ett företag att växa med
Inom Danone pågår ständigt ett mycket målmedvetet arbete med att följa företagets grundläggande värderingar både vad gäller miljömässig såväl som social hållbarhet.
– Vi ska ha nöjda medarbetare som fungerar som ambassadörer för vår verksamhet genom sina egna nätverk. Vi vill helt enkelt att våra medarbetare ska vara med och utveckla verksamheten och samtidigt tala om för andra att Danone är ett företag man kan växa tillsammans med, fortsätter Peter.
Detta återspeglas även i hur Danone arbetar tillsammans med svenska universitet, bland annat i Linköping, Lund och Göteborg, där medlemmar i alumniorganisationerna ofta kontaktar Danone för fortsatt samarbete.
– Dessutom har vi nyligen inlett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm för att framöver kunna erbjuda internships på Danone. Vi har redan ett traineeprogram på Österlenmejeriet sedan två år tillbaka. Samarbetet med Handelshögskolan kan bli en förlängning av det, tror Peter Odemark.


Energi & Miljö SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Energi & Miljö
70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Back to top