Tio år i de ideella organisationernas tjänst

Även ideella organisationer behöver professionell hjälp för att skapa framgångsrika kampanjer och bygga långvariga förtroenden. Ett företag som specialiserat sig på kampanjer för den ideella sektorn är Prorespektera.

– Tack vare våra fantastiska uppdragsgivare firar vi i år 10-årsjubileum, säger vd Anita Portnoff.

I Sverige finns cirka 490 ideella organisationer med 90-konto. I stort sett hela finansieringen av deras verksamheter kommer från gåvor från givare och medlemmar. Då gäller det att skapa ett gott förtroende hos allmänheten och givarföretag.

– Vi har stor samlad kunskap och kapacitet att genomföra alla typer av uppdrag inom den ideella sektorn, framför allt insamlingskampanjer. Vi är öppna för nya idéer och tycker det är spännande att hitta nya infallsvinklar för våra uppdragsgivares kampanjer, säger Anita Portnoff vd på Prorespektera AB.

Insamlingsuppdragen som kunderna beställer utförs självklart på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt, med stort engagemang för organisationernas ändamål. Uppdragen skapar också arbetstillfällen åt ungdomar, studenter och pensionärer som vill dryga ut kassan.

– Sedan starten för tio år sedan har vi anställt 800 ungdomar, som arbetat i kortare eller längre perioder.

Säkerställer goda relationer
Förutom att driva insamlingskampanjer fungerar Prorespektera som en länk mellan givare och organisation. Företaget hjälper organisationerna att säkerställa goda relationer och värna kontinuiteten med givarna, för att etablera långsiktigt engagemang.

– Vi arbetar framför allt gentemot privatpersoner och sprider kunskap om hur man som givare kan få ut mer av att stötta olika organisationer, säger Anita Portnoff.

– Vi följer bland annat upp hur samarbetet mellan givare och organisation fungerar och förmedlar information från organisationerna så att givarna ser hur gåvorna investeras och får reda på framtida utvecklingsplaner och annat, tillägger hon.

Det är viktigt att insamlingen hos allmänheten bedrivs på ett etiskt sätt. Därför tillämpar Prorespektera Frivillighetsorganisationernas Insamlingsråds etiska regler.

– Det innebär bland annat att alla som arbetar för oss är minst 18 år.

Anita Portnoff är noggrann och vill att allt ska bli rätt. Hon är mån om sin personal och det finns en stark gemenskap i gruppen.

– Mångfald är för mig självklart. Här arbetar alla kategorier av människor. Kön och nationalitet har ingen betydelse.

Företaget omsätter cirka 16 miljoner och har tio fast anställda och ser viss expansion på sikt.

– Nästa år flyttar vi till Alviks strand och nya fräscha lokaler, dubbelt så stora som de vi nu sitter i, avslutar Anita Portnoff.


Energi & Miljö SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Energi & Miljö
70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Back to top