Konsten att bygga högpresterande team

Öppen kommunikation och starkt engagemang på individnivå bygger starka, framgångsrika team. På Elicit känner alla medarbetare sig delaktiga och alla är medvetna om hur deras insats påverkar företagets framgångar. För att lyckas krävs ett vägledande ledarskap med utrymme för egna initiativ, ett stöttande ledarskap som hjälper varje enskild medarbetare prestera på topp.

Elicits vd Anna Storm tycker att en av de allra viktigaste egenskaperna hos vilken ledare som helst är att kunna se sina medarbetare och därmed skapa balanserade, högpresterande team.
– Det viktigaste är att se medarbetarna som den resurs de verkligen är, den viktigaste investeringen i företaget, säger hon.
På ett IT-konsultbolag blir det extra tydligt, eftersom det främsta konkurrensmedlet knappast utgörs enbart av tillgång ny teknik. Det allra viktigaste är att det finns kompetens för att hantera tekniken och få ut det absolut bästa av den. Det strävar Elicit efter varje dag, i alla uppdrag och för alla kunder.

Framgång med speciell företagskultur
Elicit bygger IT-system och lösningar med perfekt passform för sina kunder. Ibland kan det vara från start till mål, det vill säga från idéstadiet till implementation och förvaltning av färdig lösning. Andra gånger går Elicit in med spetskompetens inom systemutveckling eller verksamhetsanalys och helt enkelt förstärker där det behövs för att kundens verksamhet ska bli ännu mer effektiv och ännu mer lönsam.
Oavsett uppdragets omfattning lovar Elicit att leverera maximalt – varje gång. Hur lyckas man med det, kan man undra? Anna Storm har svaret:
– Vår företagskultur. Framgångarna sitter definitivt i den. Vi har varit värdegrundsstyrda under alla år, vilket betyder att vi också kan styra företagskulturen efter det och skapa ett klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och faktiskt tillåts prestera på topp.
Elicit har till och med fått pris för sin unika företagskultur, och det är inte det enda pris företaget fått genom åren. Under flera år har Elicit utnämnts till Sveriges bästa arbetsgivare.

Stabilitet och kompetens
För att bibehålla den goda företagskulturen är Elicit bland de mest kräsna när det gäller rekrytering. Generellt råder kompetensbrist inom IT-branschen, och Elicit ger sig dessutom på att handplocka bara de allra bästa.
– För att kunna uppnå långsiktigt goda resultat måste vi vara kräsna, förklarar Anna. Till vår strategi hör även att vara en långsiktig samarbetspartner och då måste vi tänka hållbart i alla led, inte minst rekryteringen.
Elicit ska stå för stabilitet och hög kompetens. Anna understryker att alla medarbetare måste ha kundfokus från dag ett. Det är inbyggt i företagets struktur och förmedlas genom företagskulturen.
Anna Storm har varit verksam inom många olika branscher. Hennes stora passion är extremskidåkning, och här drar hon många paralleller till sitt uppdrag som vd på Elicit:
– Precis som i friåkning handlar det om teamwork i kombination med individuell prestation. Att kunna sätta upp ett mål och sträva efter det, att skapa resultat med hjälp av teamets samlade resurser. Det är det vi gör på Elicit.


Energi & Miljö SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Energi & Miljö
70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Back to top