Affärsmodell för hållbar utveckling

Uthyrningsföretaget Ramudden skapar säkrare arbetsmiljöer för alla som arbetar och vistas på våra vägar. Den effektiva kombinationen av produkter och värdeladdade tjänster inom allt som rör trafikanordningslösningar gör att kunderna tryggt kan lämna över hela ansvaret för en säker väg- och arbetsmiljö på Ramudden.

Ramudden har vuxit stadigt under de senaste åren med etablering av nya uthyrningsdepåer runtom i landet. Ett av de senaste tillskotten är en ny fullservicedepå i Gävle. Det är en investering som kan ses lite som en nystart i regionen, enligt vd och grundare Hans-Olov Blom.
– Med den nya depån är Ramudden tillbaka där allt en gång började då koncernen, som etablerades i Valbo i Gävle kommun, fortfarande efter tio år har sitt huvudkontor här, kommenterar han.
Förutom ett 15-tal depåer i Sverige har Ramudden även lokal närvaro i både Norge och Finland med egna bolag.

Varför hyra?
Ramudden bygger hela sin verksamhet på en affärsmodell för hållbar utveckling. Att hyra kapitaltung utrustning, och där det behövs även behörig personal som sköter utrustningen, är det mest hållbara alternativet som finns ur alla aspekter. Hans-Olov Blom förklarar:
– Våra kunder slipper binda upp kapital på dyr specialutrustning som kanske inte används varje dag. De kan också alltid lita på att vår utrustning är väl underhållen och möter gällande säkerhetskrav. Eftersom vi gör kraftfulla investeringar varje år är vår utrustning alltid av senaste modell, och våra medarbetare är dessutom väl insatta i hur den används optimalt.
Ramudden kan med andra ord leverera precis allt som behövs för att skapa en säker trafikmiljö under förändring, både för de som arbetar på vägen och för alla som trafikerar den under tiden. Tillsammans utgör produkterna och tjänsterna ett helhetserbjudande där företagets kunder, som Hans-Olov kallar för samarbetspartners, ska kunna lämna över hela ansvaret för säkerhet och miljö på Ramudden.

Allt handlar om säkerhet
All verksamhet inom Ramuddenbolagen, som förutom uthyrningsverksamheten även bland annat omfattar ett utbildningsföretag, grundas på säkerhet.
– Jag har etablerat Ramuddenbolagen, mitt livsverk, i enlighet med nollvisionen som dåvarande Vägverket presenterade som norm för arbete på våra svenska vägar. Ur det så kunde vi även ta fram ett regelverk för kommuner om hur arbetet på väg ska gå till, sammanfattat i handboken Arbete på väg, förklarar Hans-Olov.
Det blev grunden för en mycket tillväxtbenägen koncern som idag utgör en viktig partner för de flesta stora entreprenadbolag som arbetar på våra vägar. Handboken kom under våren ut i sin andra upplaga och används av kommuner över hela landet.

Trygg arbetsgivare
När Hans-Olov Blom tänker tillbaka på utvecklingen inom Ramudden är han mest stolt över personalen, som med stort engagemang och mod ställt upp under alla år. Eftersom verksamheten är relativt oberoende av konjunktursvängningar kan Ramudden behålla sin personal året om.
– Att hyra både utrustning och personal inom TA-området är ingen ny företeelse, och det är inte heller en övergående trend. Snarare tvärtom. Vi ser att behovet ökar och att vi har alla stora entreprenadfirmor som samarbetspartners ger också en trygghet i sig.
Alla som arbetar på väg måste dessutom genomgå en grundutbildning som Ramudden tillhandahåller baserat på Trafikverkets krav.


Energi & Miljö SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Energi & Miljö
70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Back to top