Industridoktorander möter en av Sveriges största utmaningar

Med utgångspunkt från de behov och krav på energieffektivisering nationellt och inom EU som både producenter och konsumenter inom energisektorn måste förhålla sig till behövs ökad kunskap om energieffektivisering utifrån ett systemperspektiv. En utmaning som doktorander vid Högskolan i Gävle nu antar tillsammans med näringslivet i ett nytt samverkansprojekt.

Genom industrisamarbetet REESBE, Resource-Efficient Energy Systems for the Built Environment, söker 12 doktorander tillsammans med 17 företag utveckla alternativa och kommersiellt gångbara lösningar för resurseffektiva energisystem.
– REESBE är en ny forskarskola som vi har etablerat tillsammans med Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola samt 17 företag som på ett eller annat sätt verkar inom energisektorn, inleder Mathias Cehlin, bitr. programdirektör REESBE och universitetslektor vid Avdelningen för bygg, energi och miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Mål: nya energieffektiva system
Samarbetet finansieras av de deltagande högskolorna och företagen, samt med hjälp av medel från KK-stiftelsen. Projektet har initierats med nationella såväl som europeiska miljömål i åtanke, där vi bland annat ska halvera energianvändningen till 2050.
Ett stort område att fokusera på är effektiva lösningar som är gångbara i miljonprogrammets byggnation. Då möter man samtidigt en av Sveriges största utmaningar i skapandet av ett mer resurssnålt samhälle.
– REESBE omfattar tolv olika forskarprojekt där optimering av hela energisystemet undersöks vilket inbegriper samverkan mellan energitillförselsystem och energieffektiviseringsåtgärder. Därför involveras företag från hela kedjan, från energiproduktion till utveckling av ny teknik för effektivisering i befintliga system, förklarar Mathias Cehlin.
Fastighetsbolag, energibolag och teknikorienterade aktörer medverkar i projektet. Syftet är att långsiktigt kunna skapa nya system som både sparar energi, reducerar resursanvändningen och som bidrar till lönsamhet för alla berörda parter.

Kunskap från flera håll
Samarbetet började i september 2013, men redan nu finns det exempel på framgångsrika delprojekt. Mathias nämner bland annat Sörbyskolan i Gävle, där man vid en planerad ombyggnation passar på att undersöka åtgärder för reducerad resursanvändning och förbättrad inomhusmiljö. Teknikföretagen är intresserade eftersom de här har en möjlighet att visa ny teknik som optimerar skolans energianvändning och inomhusmiljö.
– Vi är övertygade om att vi kan göra skillnad med nya lösningar, inte minst för renovering av byggnader inom fjärrvärmeområdet. Inom REESBE möts kunskap från flera olika håll, och tillsammans kan vi använda det bästa från energibranschen för att utveckla morgondagens system för en mer effektiv energianvändning, sammanfattar Mathias Cehlin.
Nya affärsmodeller, integrering av nya energislag och ny teknik möts i syfte att reducera både kostnader och miljöpåverkan, och samtidigt förbättra vår inomhusmiljö.


Energi & Miljö SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Energi & Miljö
70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Back to top