Specialisten på tekniska konsulttjänster

Rejlers har specialiserat sig på tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, telekom, industri och infrastruktur.
– Vi har en väldigt bred verksamhet, nära relationer med kunder och vårdar vår personal, säger Mikael Limér, regionchef på Rejlers i Gävle.

Rejlers grundades av ingenjör Gunnar Rejler i Småland 1942 och har varit verksamt som teknikkonsultbolag sedan dess. Verksamheten har haft en röd tråd genom åren – elteknik i olika former och bolagets verksamhet har i stora drag sammanfallit med Sveriges utveckling som industrination.
Rejlers har funnits i Gävle sedan 1965 och sysselsätter idag 56 anställda.
– Vi har gemensamma grupper på kontoren i Gävle, Hofors, Falun och Borlänge, där vi totalt är nära 110 personer. Därigenom har vi ett mycket nära samarbete i regionen, säger Mikael Limér.
Rejlers sätter samman konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genomföra projekt, allt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.
– Inom elkraft jobbar vi bland annat mot Vattenfall och Fortum, inom telekom mot stora teleoperatörer och/eller stora nätägare, till exempel Telia, Telenor och Trafikverket. Inom infrastruktur kommer vi att öka ansträngningarna mot industrier och hamnar, men idag är de största kunderna Trafikverket och SL. Inom automation, mekanik samt process och anläggning vänder vi oss mot industrier som Sandvik, BillerudKorsnäs och Stora Enso, berättar Mikael Limér.
Rejlers åtaganden kan delas upp i nationella och lokala uppdrag: nationella uppdrag utförs inom infrastruktur, telekom och elkraft medan process och anläggning, automation och mekanik utförs på mer lokal nivå.

CE-märkning
Rejlers i Gävle var tidigt ute med att arbeta med CE-märkning på produkter och maskiner.
– Det är ett stort behov av CE-märkning inom industrin. Man måste göra riskanalyser på maskiner som har byggts om eller ska byggas om för att se vilka risker det finns för både människor och maskiner, berättar Mikael Limér.
Är en produkt försedd med CE-märkning visar detta att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta.

Helhetsaffärer
– Till skillnad mot många andra Rejlerskontor tar vi här i distriktet gärna helhetsaffärer. Med en funktionslösning kan vi optimera uppdraget och ta in yngre resurser i vissa delar av projektet. De äldre kan ägna sig åt ledning, samordning och utveckling av de yngre. Detta ger ett mer optimalt användande av resurser och blir därigenom mer kostnadseffektivt. Hos de flesta konsultfirmor är det de mest etablerade konsulterna som är efterfrågade, men vi tar gärna in yngre killar och tjejer i projekten för att de ska växa, säger Mikael Limér.
Det övergripande målet för Rejlers är att skapa och realisera mervärden för kunderna, medarbetarna och aktieägarna.
– Vi har haft en bra utveckling på Gävle-kontoret, både vad det gäller medarbetare, omsättning och lönsamhet. I mitten av 90-talet kom det in mekanik i verksamheten och för ett par år sedan började vi också med divisionerna infrastruktur samt process och anläggning.
Mikael Limér har varit regionchef på Rejlers sedan 2012. Han har tidigare arbetat på Sandvik och har haft kontakter med Rejlers i många år.


Energi & Miljö SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Energi & Miljö
70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Back to top