Etablera i Gävle – inga problem

Företag som funderar på att etablera sin verksamhet i Gävle får efter bara en enda kontakt snabbt besked om de möjligheter som finns i form av lokaler och mark.
De största fastighetsägarna verksamma i Gävle har tillsammans med Gävle kommun utvecklat nya framgångsrika former för att gemensamt hantera etableringsfrågor.

Via det gemensamma projektet Marknadsplats Gävle (MPG) har det skapats ett snabbt och effektivt arbetssätt där etableringsförfrågan lotsas rätt och erbjuds tillgång till ett stort nätverk.
Det handlar också om gemensamt arbete i mer strategiska frågor som till exempel utveckling av nya och befintliga områden, bygglovhandläggning samt infrastruktur inklusive kostnader nödvändig för etableringens möjliggörande. Allt nödvändigt för att utveckla Gävle som etableringsort i en marknad med hård konkurrens där Gävles varumärke ska locka till etablering – inga problem!

– Det marknadsföringsprojekt vi en gång startade har efter anställning av en projektledare 2009 visat att vi tänker rätt. Gävle är idag snabb att ge första besked till såväl befintligt näringsliv som vid förfrågningar utifrån. Det visar att vi har en mottagarapparat som vi kan vara stolta över, konstaterar Anders Svensson, FastPartners regionchef och ordförande i projektet.

– Vårt utvecklade samarbete i och utom nätverket, engagemanget i en rad strategiska frågor och ytterligare förenkling av processer ger Gävle idag och framtiden ett gott rykte, tillägger Anders.
Marknadsplats Gävle är ett samarbete mellan Gävle kommun och Diös, FastPartner, Fastighetsägarna, Gavlefastigheter, Gavlegårdarna, Gävle Energi, Kungsleden och Norrporten.


Energi & Miljö SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Energi & Miljö
70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Back to top