Nya drivmedel kan lösa lokala såväl som globala miljöutmaningar

Idag lever vi med det globala miljöhotet som en del av vardagen. Det skrivs dagligen något som relaterar till förnybar energiproduktion och energieffektivisering för att ge nästa generation goda förutsättningar. En betydande del av dagens energiproduktion i Sverige är förnybar och alla nybyggda fastigheter måste uppfylla vissa energikrav. Den största utmaningen för morgondagens hållbara samhälle är transportsektorn, som till största delen fortfarande är beroende av fossila bränslen.

Även om det pågår en livlig debatt kring alternativa fordonsbränslen är de flesta idéer fortfarande pilotprojekt. De alternativ som finns på marknaden är begränsade i volym och tillgänglighet, och borde därför ses som komplement till de fossila drivmedlen. EcoPar är ett av många alternativ som bidrar till utvecklingen av en mer hållbar transportsektor med mindre klimatpåverkan.

Förbättrar arbetsmiljöer
EcoPar är ett ultrarent drivmedel som passar vanliga dieselmotorer. Produkten har utvecklats av EcoPar AB, ett utvecklings- och försäljningsbolag som etablerades 1998. EcoPar har i första hand utvecklats för att förbättra arbetsmiljön i speciellt utsatta miljöer som till exempel byggarbetsplatser, men produkten används även för att driva servicefordon i parker och bostadsområden.
Att förbättra arbetsmiljövärlden var den främsta drivkraften när produkten togs fram.
– Eftersom användning av EcoPar kraftigt reducerar de giftiga och cancerogena ämnen som finns i dieselavgaserna med upp till 90 procent och dessutom reducerar påverkan på växthusgaserna genom att koldioxidutsläppen minskar med 30 – 50 procent, bidrar EcoPar både till en förbättrad arbetsmiljö och till en bättre global miljö med lägre klimatbelastning, förklarar vd Johannes Nilsson.

Lanserar förnybart
EcoPar förbättrar miljön både lokalt och globalt. Framställningen av EcoPar är fortfarande volymmässigt blygsam, men företaget undersöker ständigt nya möjligheter för att hitta nya produkter som uppfyller marknadens krav.
– Drygt tio år efter lanseringen av EcoPar introducerar vi nu en förnybar produkt, EcoPar Bio, som sänker koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. Den nya produkten kommer inte att ersätta EcoPar, som fortfarande har sin nisch och en egen marknad. Vi ser det snarare som ytterligare ett komplement och ett steg i rätt riktning för en mer hållbar framtid, upplyser Johannes Nilsson.
EcoPar och EcoPar Bio säljs i första hand till kommuner och kommunala bolag, transportföretag och industrier. Det finns en stark drivkraft inom både offentlig och privat sektor att aktivt bidra till en mer hållbar utveckling där man tillsammans arbetar för att lösa de stora utmaningarna, inte minst inom transportsektorn.

Växlar upp kapaciteten
För att den stora energiomställningen, där anpassning till nya drivmedel utgör en viktig del, ska uppnå full effekt krävs engagemang på alla nivåer. Det gäller även bland allmänheten. Därför har EcoPar breddat kundgruppen som nu även omfattar privatmarknaden med inriktning på i första hand ägare av fritidsbåtar. Ett antal tankställen har etablerats på en handfull strategiska platser på Västkusten, och det finns planer på att även etablera några på Östkusten i Stockholms skärgård.
EcoPar har en fantastisk produkt som bidrar till en bättre miljö, men det är fortfarande i begränsad skala.
– Vi har utökat vår logistik och har även en handfull återförsäljare och samarbetspartners. Det är vår förhoppning att vi inom en snar framtid ska kunna öka vår kapacitet ytterligare, säger Johannes Nilsson avslutningsvis.


Energi & Miljö SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Energi & Miljö
70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Back to top