Intermodalitet öppnar nya marknader

Stena Line fortsätter att expandera sitt omfattande linjenät över hela Europa. Utvecklingen sker främst via viktiga järnvägsknutar såsom Poznan, Hamburg och Verona. Samtliga utgör strategiska nav i en intermodal utveckling där stora godsvolymer förr eller senare når en av Stena Lines huvudhamnar.

Med en kraftigt ökad kapacitet i linjenätet kan Stena Line nu erbjuda intermodala tjänster i mycket större utsträckning än tidigare.
– Vi tror att intermodala tjänster, i kombination med Stena Lines linjenät, utgör ett starkt helhetserbjudande som passar vår målgrupp, säger Peter Kleberg, affärsområdeschef för Shipping Logistics, en växande division inom Stena Line Freight.

Gör intermodalitet enklare
Med internetbaserade bokningssystem blir intermodalitet enklare. Kunderna upplever en högre tillgänglighet och framförallt ökad tydlighet. Här har Stena Line infört den nya visionen One booking, One price, One unit, som tydligt illustrerar att den kombinerade järnvägs- och färjetrafiken köps som en helhetstjänst.
Peter Kleberg berättar att rutten Kiel – Göteborg nyligen har förstärkts genom en stor satsning på direkta tågförbindelser till centrala nav i Tyskland. Dessutom har den så kallade Västra korridorens kapacitet utökats genom att man låtit ansluta det norditalienska navet Verona till Kiel via järnväg. Liknande insatser görs nu även i Holland för att säkra ett större antal kilometer via intermodala transporter (sjö- och järnväg).

Ökade godsvolymer
Hamburg har länge varit en traditionell knutpunkt för gods som reser från hela Europa till Sverige genom hamnen i Kiel. Den största utmaningen har tidigare kretsat kring järnvägens begränsade kapacitet från Hamburg till Kiel. Sträckan har varit överbelastad med mycket lite eller inget utrymme för ytterligare ökning av godsvolymerna på den linjen.
Genom att man 2012 lät ansluta en pendel från Verona till Kiel har Stena Line lyckats öka volymen av gods som transporteras över hela västra korridoren med Göteborgs hamn i ena änden av linjen. Från och med februari 2014 har kapaciteten för Kiel utökas ytterligare med en direktförbindelse till tyska Duisburg, en av Centraleuropas viktigaste inlandshubbar.
– De nya tågpendlarna ger oss en fantastisk möjlighet att via Göteborg och Kiel ansluta Sverige till det tyska inlandet på ett mycket snabbare och mer effektivt sätt, förklarar Peter Kleberg.

Utvecklar fler pendlar
För att knyta ihop viktiga marknader i väst, i huvudsak den brittiska men även den irländska, har Stena Line även startat en pendel från polska Poznan till holländska Rotterdam. Investeringen säkrar enheter från Centraleuropa som tack vare pendeln reser vidare samma dag över Nordsjön.
– Vi kommer att vidga nätverket ytterligare genom att initiera ytterligare en pendel från Polen, förhoppningsvis med dagliga avgångar från Warszawa till Rotterdam. Det skulle avsevärt stärka vår position som en av Europas främsta aktörer inom intermodala godstransporter, konstaterar Peter Kleberg.


Energi & Miljö SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Energi & Miljö
70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Back to top