Umlax skapar hållbara värden i svenska Lappland

Odlad fisk bidrar till att skapa en sundare vattenmiljö i de karaktäristiskt rena vattendragen i norra Sverige. De extremt rena fjällvattnen är av naturen näringsfattiga, ett tillstånd som intensifierats på grund av vattenkraftsregleringarna. Dessa miljöer lämpar sig således mycket bra för fiskodling. Verksamheten skapar en näringsbalans som gör att fisken trivs, en grundläggande faktor för att beståndet ska kunna växa.

Umlax har med stort miljöengagemang bedrivit fiskodling i Västerbottens inland sedan slutet av 1980-talet. Området kallas ofta Europas sista vildmark, tack vare sin storslagna och till största delen orörda natur – full av rikedomar för den naturintresserade.
Umlax verksamhet är idag mycket omfattande med tillstånd att producera upp till 3000 ton fisk. Samtidigt bidrar man till utveckling av svenska Lappland som upplevelseregion med utplantering av fisk, ett viktigt stöd för fiskenäringen i hela regionen.

En norrländsk framgångssaga
Resan började i samband med att zooekologen Josef Nygren etablerade en småskalig fiskodling i Lycksele tillsammans med kollegan Kenneth Klintefelt. Josef hade dessutom en annan sysselsättning vid sidan om, bland annat så undervisade han på en gymnasieskola i närheten. Kollegorna hade från början inga planer på att utveckla Umlax till en storproducent av matfisk.
Intresset tilltog dock från potentiella kunder, och snart kunde Josef och Kenneth genom yrkeskunskap och forskningsframsteg skapa affärsnytta. Snart odlades både regnbåge och röding i de rena fjällvattnen i Svenska Lappland. Kort efter att Kenneth sålt sin del av företaget till en av Norges främsta vattenbrukspionjärer, Steinar Olaisen, startade Umlax ytterligare en fiskodling i regionen i sjön Malgomaj i Vilhelmina kommun, där Umlax även har både yngelodling och förädlingsanläggning.
– Att Umlax skulle utvecklas till en av Nordens största producenter av matfisk var nog inget som vår vd Josef Nygren väntade sig när han inledningsvis och med stor försiktighet började odla regnbåge i Lycksele, säger marknadschef Anna-Carin Jonsson.
Utvecklingen fortsätter att gå snabbt framåt, till glädje för Umlax men även för Svenska Lappland som upplevelseregion.

Hoppas på fler odlingar
Tack vare stöd från Exportrådet har Umlax även lyckats etablera sig på flera stora marknader i Mellaneuropa, med export till bland annat Belgien och Frankrike. Anna-Carin Jonsson räknar med en större efterfrågan framöver hos kunder från hela Norden, en utveckling som i kombination med ett ökande intresse från andra europeiska länder ställer krav på Umlax kapacitet.
– Vi undersöker ständigt nya möjligheter för att kunna producera mer fisk, dels i befintliga odlingar och dels med hopp om att kunna starta nya framöver. Mer volym behövs för att kunna fylla våra anläggningar och för att vi på sikt ska kunna bli mer kostnadseffektiva. Men det handlar även om att öka nyttjandegraden av befintliga produkter, det vill säga att vi kan ta tillvara på mer ur samma fisk ur ett miljöperspektiv.
Umlax har under 2013 investerat stora summor i yngelodlingen. Fler investeringar är på gång för 2014, inte minst i produktionsförbättrande åtgärder som skapar en bättre miljö för både fisk och anställda.

Involvera och engagera
Umlax vill involvera och engagera. Det var med det mottot som Josef Nygren etablerade verksamheten för snart 30 år sedan, och det är så man ämnar fortsätta framöver.
– Vi tror på vår region och har för avsikt att även fortsättningsvis vara en drivkraft för utveckling av svenska Lappland, konstaterar Anna-Carin Jonsson.
Den yttersta visionen är att skapa hållbara värden för regionen. Miljön står högt på agendan men arbetet omfattar även utveckling av verksamheter som ger fler arbetstillfällen och ökar sysselsättningen i Svenska Lappland.


Västerbotten SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-2

Huvudtema: Västerbotten
Fortsatt ökande intresse för Umeå

Umeå befinner sig sedan flera år i händelsernas centrum. Att kommunen präglas av en långvarig tillväxt med en stadigt ökande befolkningstrend under de senaste 50 åren är naturligtvis något som starkt bidrar till hela regionens attraktionskraft ...

Back to top