Från vision till morgondagens hållbara stadsbyggnation

Tyréns tar samhällsutvecklingen i Umeåregionen till nästa nivå, bland annat med en omfattande uppgradering av Umeå Airport. Utvecklingsarbetet har pågått i samverkan med kommunen och Umeå Airport under många år. Sedan 2012 har Tyréns inte bara varit involverade i planering och projektering av en ny avgångs- respektive ankomsthall, utan även tagit fram underlag och förutsättningar för upprättande av en ny trafik- och logistikplan för hela flygplatsområdet.

Tyréns har haft och har fortfarande något att göra med det som förknippas med Umeå Airports omdaning och kapacitetshöjning. Med förbättrad infrastruktur och uppgraderade serviceytor kan Umeå Airport nu möta en stadigt växande efterfrågan med allt fler resenärer, både inrikes och charter.

Umeå Airports förvandling
För nya avgångs- och ankomsthallen samt nya garaget för brandbilar har Tyréns
ansvarat för projektering av byggnadskonstruktioner, mark, samt vatten och avlopp.
Tyréns har även haft uppdraget att genomföra flygfotografering och laserscanning av hela flygplatsområdet. Detta underlag har genererats, bearbetats, och till slut utgjort underlag för att planera och utveckla infrastrukturen inom flygplatsområdet.
Umeå Airport har genomgått en förvandlingsprocess sedan 2002. Under de senaste två åren har arbetet varit mycket intensivt med de senaste projekten, Tyréns har höjt de nybyggda delarna i stationsbyggnaden vilket skapat en större invändig rymd som medfört att stationen känns mer tilltalande för resenärerna.
Den nya ankomsthallen som är det senaste projektet började byggas för ungefär ett år sedan och nu är den snart färdigställd, lagom till kulturhuvudstadsfirandet. Umeå Airports ägare Swedavia har även planer på att bygga på en övervåning, något som skulle höja kapaciteten markant. Det är en spännande utveckling som Tyréns gärna vill vara en del av.
– Swedavia är en stabil partner med långsiktiga mål, och naturligtvis vill vi fortsätta vårt samarbete mer med dem framöver, bekräftar uppdragsansvarig Gösta Holgersson, som själv har varit involverad i nära nog samtliga projekt som konstruktör på uppdrag av Swedavia under de senaste tolv åren.
Gösta Holgersson var vd i företaget LPS Konstruktörer AB som 2009 förvärvades av Tyréns.
Det samarbete som företaget hade med Luftfartsverket fortsatte sedan med Swedavia och
med Gösta som uppdragsansvarig i rollen på Tyréns.

Morgondagens hållbara stadsbyggnation
Tyréns historia är imponerande. Företaget grundades redan år 1942 av visionären Sven Tyrén. Han hade som mål och ambition att skapa ett framåtsträvande företag som skulle driva den tekniska utvecklingen framåt och samtidigt fördjupa den traditionella projektörsrollen.
Idag finns Tyréns över hela landet och har en samlad personalstyrka på över 1000 personer, allt från arkitekter, ingenjörer och naturvetare.
– Det är inte ovanligt att kompetens lånas mellan olika avdelningar och olika kontor inom Tyréns. Den spetskompetens som inte finns på plats i Umeå finns med största säkerhet inom räckhåll via det interna nätverket av specialister som är anställda av företaget, förklarar Gösta Holgersson.
Intressant är även att Tyréns är stiftelseägt och drivande inom forskning och utveckling. En betydande del av omsättningen går till att utveckla ny teknik för tillämpning i planering och projektering av morgondagens hållbar stadsbyggnation.


Västerbotten SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-2

Huvudtema: Västerbotten
Fortsatt ökande intresse för Umeå

Umeå befinner sig sedan flera år i händelsernas centrum. Att kommunen präglas av en långvarig tillväxt med en stadigt ökande befolkningstrend under de senaste 50 åren är naturligtvis något som starkt bidrar till hela regionens attraktionskraft ...

Back to top