Näringsliv 2014-2

Västerbotten SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Västerbotten
Fortsatt ökande intresse för Umeå

Umeå befinner sig sedan flera år i händelsernas centrum. Att kommunen präglas av en långvarig tillväxt med en stadigt ökande befolkningstrend under de senaste 50 åren är naturligtvis något som starkt bidrar till hela regionens attraktionskraft ...

Back to top