Idrottshögskolan vid Umeå universitet storsatsar på forskning och utbildning

Målet är att bli Skandinaviens bästa idrottsrelaterade forsknings- och utbildningsmiljö.
– Idrottshögskolan är ett viktigt steg i utvecklingen av Umeå som idrottsstad och ger idrotten en tydligare profil inom Umeå universitet, säger Tor Söderström, professor i pedagogik och föreståndare för Idrottshögskolan.

Umeå universitet satsar nu stora resurser för att framförallt stärka tvärvetenskaplig idrottsnära/praktiknära idrottsforskning.

Nytt kompetenscentrum för innebandy
Idag finns cirka 800 idrottsstudenter vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, varav närmare 250 kombinerar elitidrott och studier genom särskilda avtal. De studerar på omkring 50 olika utbildningar och representerar ett trettiotal olika specialidrottsförbund. Universitetet har en särskild policy för att elitidrottare ska kunna kombinera en seriös elitidrottssatsning med akademiska studier.
– I dagsläget har vi formella avtal med Svenska skidförbundet, Svenska orienteringsförbundet, Svenska friidrottsförbundet och Svenska innebandyförbundet och det är fler förbund som ”knackar på vår dörr” och vill utveckla samarbeten med oss, säger Pernilla Eriksson, enhetssamordnare vid Idrottshögskolan.
Vårt senaste kompetenscentrum med Svenska innebandyförbundet är tydligt kopplat till ett forskningssamarbete, där målsättningen är att genom idrottsforskning stärka svensk innebandy till att vara världsledande.

Mötesplats för idrotten
Idrottshögskolan fungerar som en mötesplats för doktorander, studenter, lärare och forskare inom idrottsområdet – och givetvis även för idrottsorganisationer och andra intressenter. En idrottsforskarskola kommer även att startas upp under 2014.
– Genom att stärka kvaliteten på forskningen kommer vi att kunna erbjuda en ännu bättre utbildning, förklarar professor Marianne Sommarin, vicerektor för forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet, samt ordförande i styrelsen för Idrottshögskolan.

Brett utbildningsutbud
Umeå universitet erbjuder en mängd olika fristående kurser inom idrottsområdet och följande utbildningsprogram har en relevans inom idrottsområdet:
• Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot idrottspedagogik profil ledarskap och organisation (sport management) eller ledarskap och hälsa/friskvård (health promotion)
• Ämneslärarprogrammet åk 7–9 och gymnasieskolan med ingångsämne idrott och hälsa
• Psykologprogrammet med inriktning mot idrott
• Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi
• Sjukgymnastprogrammet
• Journalistprogrammet (inriktning sportjournalistik)

Toppmodernt idrottslaboratorium
Vårt Idrottslaboratorium är en resurs för både forskning och utbildning. På laboratoriet finns möjlighet att testa och analysera det mesta som är intressant för idrottare, till exempel kondition, styrka och snabbhet. Här görs avancerade analyser av blod, men också muskel- och hjärtfunktion.
– Vi vill stärka prestationsmiljön för elitidrottare med mer resurser för optimal träning under kompetent tränarstöd. Med Idrottshögskolan blir Umeå universitet en ännu starkare kandidat i konkurrensen om att utses till riksidrottsuniversitet av Riksidrottsförbundet, säger Tor Söderström.


Utbildning/Forskning/Samverkan SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-2

Huvudtema: Utbildning/Forskning/Samverkan
En inspirationsresa

I det här numret av Näringsliv bjuder vi på en spännande blandning av olika teman. Det kan liknas vid en inspirationsresa med inslag från flera olika regioner, från norr till söder och från akademin till tillverkningsindustrin som exempel ...

Back to top