En expert på separering i Eskilstuna

Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering.
Koncernen har cirka 16.000 anställda och 230 av dessa finns på enheten i Eskilstuna.

Året var 1883 då Gustaf de Laval och hans partner Oscar Lamm Jr. grundade företaget AB Separator, föregångaren till dagens Alfa Laval.
Gustaf de Laval var ett stort tekniskt geni. Bland hans uppfinningar kan nämnas centrifugalseparatorn och den första fungerande ångturbinen. Han hann med att registrera 92 patent och starta 37 företag.
– Alfa Laval har haft 130 år av kontinuerlig utveckling och företaget har hela tiden satsat på produktutveckling. En styrka är att vi har säljnärvaro i mer än 100 länder i världen. Det gör oss väldigt närvarande på marknaden, säger Mikael Tydén, produktionsdirektör på Alfa Laval i Eskilstuna.

Experter på separering
Ända sedan företaget grundades har separering varit en central del av verksamheten hos Alfa Laval. Tekniken används för att separera vätskor från andra vätskor och fasta partiklar från vätskor. På senare tid har användningen av tekniken även breddats till att inkludera separering av partiklar från gaser.

Separering har stor betydelse i en rad industriella processer, till exempel:
• förädling av vätskor i processer relaterade till livsmedel, läkemedel, kemi och petrokemi
• utvinning och förädling av råolja
• behandling av eldnings- och smörjoljor på fartyg och i kraftverk
• behandling av industrivätskor
• avvattning av slam i reningsverk
• rening av vevhusgaser från lastbilars och fartygs dieselmotorer
Tillverkningsenheten i Eskilstuna har funnits i koncernen sedan 1914.
– Kärnkompetensen idag i Eskilstuna är tillverkning av större separatorer för processindustrin samt bearbetning av nyckelkomponenter i hög legerat rostfritt stål med väldigt höga toleranskrav. Stora kunder för oss i Eskilstuna är Tetra Pak, bryggerier, livsmedels-, läkemedels- och biotechföretag samt olje- och gasindustrier. Fabriken levererar också nyckelkomponenter till några av våra övriga separatorfabriker i världen för Marin & Diesel applikationen. Mer än 99 procent av den totala produktionen går på export, berättar Mikael Tydén.

Världsledande
Alfa Laval är idag en världsledande aktör inom höghastighetsseparering.
– Vi har bara en konkurrent som jobbar med alla applikationerna som vi gör, säger Mikael Tydén.
Alfa Lavals produkter säljs i cirka 100 länder och i 50 av dessa finns egna försäljningsorganisationer. Företaget har 20 stora produktionsenheter och 70 servicecentra.
– Vi ser positivt på framtiden, processindustrin går bra och just nu ser vi en viss ljusning inom marinsektorn. Efter krisen 2008 har det varit en stagnation när det gäller fartygsbyggandet i världen, men nu börjar det tecknas order på nya fartyg. Det är positivt för Eskilstunaenheten, säger Mikael Tydén och fortsätter:
– Vi har konstant behov av kvalificerad personal. Vi sysslar med väldigt avancerad tillverkning och har hela tiden behov av bland annat kvalificerade CNC-operatörer, svetsare, produktionstekniker och projektledare.


Utbildning/Forskning/Samverkan SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-2

Huvudtema: Utbildning/Forskning/Samverkan
En inspirationsresa

I det här numret av Näringsliv bjuder vi på en spännande blandning av olika teman. Det kan liknas vid en inspirationsresa med inslag från flera olika regioner, från norr till söder och från akademin till tillverkningsindustrin som exempel ...

Back to top