Näringsliv 2014-2

Utbildning/Forskning/Samverkan SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Utbildning/Forskning/Samverkan
En inspirationsresa

I det här numret av Näringsliv bjuder vi på en spännande blandning av olika teman. Det kan liknas vid en inspirationsresa med inslag från flera olika regioner, från norr till söder och från akademin till tillverkningsindustrin som exempel ...

Artiklar i detta nummer
Back to top