Ledande leverantör av industriugnar i Norden

Sarlin Furnaces AB i Västerås är ledande i Norden när det gäller tillverkning av industriugnar.
– Ugnarna används av stålverksindustrin för värmebehandling av metaller, samt smältning av aluminium, berättar Catharina Lindgren, tf. vd på Sarlin Furnaces.

Sarlin har lång erfarenhet från ett brett område, från värmebehandlingsugnar till automatisk materialhantering och processövervakningssystem.
De vanligaste ugnstyperna för värmebehandling av metaller (järn, stål, aluminium, zink mm) är satsugnar och kontinuerliga ugnar. Värmebehandlingsugnar kan vara antingen elvärmda eller bränsleeldade, med eller utan skyddsgas. Atmosfären kan vara fixerad eller regleras med hjälp av syresond.
– Vi vänder oss mot stora verkstadsindustrier som till exempel Sandvik, SKF, SSAB, Volvo och Scania. Vi är ett innovativt bolag som jobbar med kundanpassade lösningar för kundernas applikationer och ändamål när det gäller energi- och miljöeffektivitet, säger Catharina Lindgren.
Ett aktuellt projekt för Sarlin är modernisering och konvertering av värmebehandlingsugnar på Uddeholm AB i Hagfors, där man ska gå från olja/LPG till naturgas av miljömässiga skäl.
– Vi har haft den stora äran att hjälpa till med den omstruktureringen under två års tid, säger Catharina Lindgren.

Ett omfattande nätverk
Sarlin Furnaces arbetar i nära samarbete med ett omfattande nätverk av leverantörer inom olika specifika branscher. Det innebär att företaget alltid kan erbjuda sina kunder de bästa lösningarna för just deras syfte och även ta ett totalansvar för hela projektet fram till och med en nyckelfärdig anläggning klar för produktion.
Det finns ett fåtal ugnstillverkare i Sverige, men ingen spänner över den bredd som Sarlin har.
– Idag är det bara vi som tillverkar högtemperatursugnar för produktion i Norden. Det är större konkurrens när det gäller lågtemperatursugnarna.

Satsar framåt
Marknaden för tillverkning av nya industriugnar är konjunkturkänslig. Därför är det viktigt för bolaget att satsa på modernisering, service och reservdelar för att klara konjunktursvängningarna bättre.
Sarlin Furnaces kommer att fortsätta fokusera sig på miljö- och energieffektiva lösningar för sina kunder.
– Det ska komma nya direktiv som kommer att påverka både kunder och leverantörer till stål- och verksindustrin. Det innebär att man måste sätta ännu mer fokus på energieffektivitet och där vill vi ligga i framkant, säger Catharina Lindgren.


Västerås SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Västerås
Vi bygger för framtiden

Västerås har idag nära 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten ...

Back to top