Innovativ koordinator för regional kompetensutveckling

När det krävs snabba insatser och flexibla lösningar är Industriqompetens ofta förstahandsvalet bland industriföretagen i Västerås med omnejd. Precis som branschen tillämpar Industriqompetens Teknikavtalet som garanterar bra och rättvisa arbetsvillkor för arbetstagaren och långsiktig kompetensförsörjning för regionen. Det är hållbart ur alla perspektiv.

På Industriqompetens prioriteras hållbara lösningar som får både människor och företag att utvecklas. Det lyfts fram redan i företagsnamnet, där man bytt ut bokstaven k mot q för att få med IQ i namnet och därmed förtydliga att verksamheten grundas på eftertanke, god planering och smarta lösningar.
– En betydande aspekt som skiljer oss från många andra, mer renodlade bemanningsföretag är att vi ger utrymme för utveckling och satsar på personer med spetskunskaper, bekräftar Monica Oldenstedt, vd och en av grundarna av Industriqompetens.

Erbjuder utvecklingsmöjligheter
Industriqompetens anställer på lång sikt och är måna om att få behålla och vidareutveckla kompetensen.
– De flesta av våra kunder är mindre företag med begränsade resurser att lära upp ny kompetens från grunden. Då är det extra viktigt att det är samma konsult varje gång, och att man som konsult är självgående i arbetet.
Industriqompetens erbjuder inte enbart en kostnadslättnad för kunden, utan också stora utvecklingsmöjligheter för de anställda.
– Vi skapar långvariga relationer där kunderna hyr kompetens av oss – vi kan i vår tur även hyra kompetens av kunden om det någon gång skulle bli överskott. På så vis har vi skapat en vinna-vinna situation rakt igenom, berättar Monica Oldenstedt med påtaglig stolthet i rösten.

Tre viktiga roller
Utbildning, säkerhet och kvalitet utgör Industriqompetens värdegrund och det är på den vägen som företaget också blivit representant för Industriella utvecklingscentra, IUC, i Mälardalen.
På uppdrag av regeringen, via Vinnova samt Patent och Registreringsverket (PRV), distribuerar Industriqompetens innovationscheckar framförallt till små- och medelstora företag som har en idé att utveckla.
– Genom uppdraget kan man säga att vi fyller tre viktiga roller gentemot regionens industriföretag. Förutom att vi möter deras kompetensbehov samt bidrar med utbildningsinsatser erbjuder vi också stöd i form av innovationscheckar, förtydligar Monica Oldenstedt.

Industriqompetens har funnits i snart 15 år och har idag cirka 100 anställda med kontinuerlig rekrytering. Marknaden har förändrats mycket de senaste åren och verksamheten har därmed nischats, idag vänder sig Industriqompetens framförallt till små- och medelstora aktörer.
Genom att företaget ägs av ett antal regionala aktörer fyller Industriqompetens också en funktion som koordinator för hela regionens kompetensutveckling.


Västerås SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Västerås
Vi bygger för framtiden

Västerås har idag nära 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten ...

Back to top