SveaReal vill utvecklas med sina hyresgäster

Affärsidén hos SveaReal är att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter för kontor, logistik och industri på prioriterade tillväxtorter och logistikcentra.
– Vi är lyhörda och vill finnas med och utvecklas med våra hyresgäster och möta deras behov, säger Maléne Broman, förvaltningschef på SveaReal AB i Stockholm.

SveaReal grundades i januari 2008 och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget äger och förvaltar ett 80-tal fastigheter – huvudsakligen i södra och mellersta Sverige - med en sammanlagd yta på cirka 840.000 kvadratmeter.
– Merparten av vårt fastighetsbestånd i Stockholmsområdet är kontor och industrilokaler. Våra logistik- och lagerfastigheter är koncentrerade längs storstädernas huvudleder och i etablerade knutpunkter som till exempel Malmö, Jönköping och Borås, berättar Maléne Broman.

Satsar på grönare fastigheter
På SveaReal lägger man mycket energi på att ta aktivt ansvar för miljön ur ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har påbörjat flera samarbeten med sina kunder där man hjälps åt att uppnå miljömålen, där bland annat fastigheterna ska bli mer miljövänliga och energisnåla.
Under hösten 2011 blev SveaReal GreenBuilding-partner när bolagets första fastigheter GreenBuilding-certfierades. Idag är tio procent av beståndet certifierat. Certifieringen innebär att energiförbrukningen i fastigheten genom olika förbättrande åtgärder sänkts med 25 procent.
– Vi har hittills i år certifierat tre av våra fastigheter enligt GreenBuilding-normen. Vi märker ett ökat intresse för just miljöcertifierade lokaler hos kunderna, men även våra Gröna hyresavtal börjar efterfrågas, berättar Maléne Broman.
SveaReal handlar också sedan januari 2013 uteslutande miljövänlig vindel till samtliga fastigheter. Sedan 2013 finns även möjligheten att teckna Grönt hyresavtal.

Kopparlunden – en attraktiv stadsdel
– Just nu har vi ett stort utvecklingsprojekt i Västerås, där Kopparlunden ska bli en myllrande stadskärna. Vi håller på att utveckla och anpassa våra fastigheter där för att möta den ökande efterfrågan, säger Maléne Broman.
Som inledning på arbetet med planprogrammet bjöds västeråsarna under våren 2013 in till en fördjupad dialog kring Kopparlundens framtid. I en serie workshops samlades fastighetsägare, företagare, högskolestudenter, föreningsrepresentanter, tjänstemän och andra intresserade västeråsare för att tillsammans skissa på den framtida Kopparlunden.
– Vi är glada att få vara med i den utvecklingen som sker generellt i Västerås. Det händer mycket nu och vi vill gärna bidra med våra fastigheter, säger Maléne Broman.

En positiv start
En positiv start på hösten och ett förvaltningsresultat som utvecklats bättre än företagets prognoser. Så kan det tredje kvartalet 2013 beskrivas för SveaReals verksamhet, som hittills levererat ett förvaltningsresultat på 105 MSEK (90 MSEK). Bolaget har även rekryterat sex nya medarbetare under 2013 och idag sysselsätts 25 anställda som står rustade inför kommande utmaningar.


Västerås SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Västerås
Vi bygger för framtiden

Västerås har idag nära 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten ...

Back to top