Miljövänlig värme, luft och kyla från Ecoklimat

Ecoklimat i Norden AB vänder sig till fastighets- och villaägare som på ett kvalitativt och miljövänligt sätt vill spara energi genom sitt val av anläggningar för inomhusklimat.

Ecoklimat grundades 2009 av Stanislav Arih, som har arbetat med inomhusklimat sedan början av 1980-talet.
– Jag bröt ut den här avdelningen från ett annat företag och vi har expanderat starkt sedan starten. Från början var vi två personer och idag är vi tolv medarbetare med olika kompetensområden. Det gör att vi kompletterar varandra väldigt bra, säger Stanislav.
Ecoklimat erbjuder byggföretag, installatörer, konsulter och fastighetsägare ett komplett program av energilösningar för alla typer av fastigheter och villor.
– Vi har en avdelning som jobbar mot villaägare och en annan som jobbar mot fastighetsägare och byggbolag. Vi arbetar även mycket med konsulter och gör besiktningar av problemanläggningar, vi bygger om och tar fram förslag på hur det ska åtgärdas, berättar Stanislav.
Ecoklimats upptagningsområde när det gäller egna uppdrag sträcker sig från Gävle i norr till Linköping i söder. När det gäller konsultjobb levereras material över hela landet.

Kvalitetssäkring och garanti
– Vi vill ha våra entreprenader kvalitetssäkrade från dag ett tills projekten är avslutade. Allt för att veta att det är bra sammansatta komponenter och att anläggningen optimeras på bästa sätt, säger Stanislav.
Ecoklimat erbjuder fem års garanti på levererade produkter och i detta ingår dessutom ett serviceavtal, som gäller under garantitiden. Detta koncept har fått ett mycket positivt mottagande på marknaden. Detta då de allra flesta byggföretag m.fl. inte har tillgång till de speciella resurser och att klara alla de speciella krav som ställs för att på kort tid bygga upp en välfungerande värmepumpanläggning.

Stora besparingar
Genom att göra allting rätt från början kommer stora besparingar kunden till del genom att projekten kan genomföras snabbare, bättre och med det rätta materialet från start. Allt detta sker i samråd med leverantören av värmepumparna, som är IVT Fastighetsvärmepumpar.
– I mars 2013 startade vi även IVT-center i Västerås och Enköping för privatkonsumenter, berättar Jörgen Henningsson.
Ecoklimats personal har en lång och gedigen erfarenhet när det gäller att använda sig av de rätta effektnivåerna och typerna på värmepumpar i en fastighet för att få en värmepumpanläggning att fungera på allra bästa sätt.


Västerås SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Västerås
Vi bygger för framtiden

Västerås har idag nära 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten ...

Back to top