Kraftpojkarnas skyltfönster för hållbarhet

Alla som haft vägarna förbi Västerås har med största säkerhet märkt att det är något på gång utmed E18. En dryg kilometer längs vägen har nämligen Nordens största solcellspark vuxit fram. Parken, som nu är näst intill färdigställd, förmedlar ett tydligt budskap: detta är början till det hållbara energisamhället.

Projektet är ett samarbete mellan Kraftpojkarna och Mälarenergi. Kraftpojkarna har projekterat och byggt parken, samt äger och driftar den. Mälarenergi har förbundit sig till att köpa all energiproduktion under de kommande 15 åren. Med den nya solcellsparken markerar Kraftpojkarna sin framtidsvision och banar väg för de förnyelsebara energikällornas utveckling.

Miljön den största vinnaren
Läget är bästa tänkbara. Cirka två kilometer öster om Anundshög i Västerås breder solcellsparken ut sig över ett område på fyra hektar, en area motsvarande åtta fotbollsplaner. Parken är i ordets rätta bemärkelse ett skyltfönster för hållbarhet och en satsning som marknadsför förnyelsebara energikällornas frammarsch.
– Parken är ett bra exempel på vad man kan göra med mark som i princip inte går att använda till något annat. Vi tar vara på flera värden och den största vinnaren är utan tvekan miljön, säger Christian Tapper, försäljningschef på Kraftpojkarna.
På E18 passerar ungefär 30 000 fordon dagligen förbi parken och ingen kan undgå att lägga märke till solfångarna som på dubbla rader följer solen likt jättelika solrosor. Det är en speciell typ av teknik som används med vridbara solföljare som fångar strålningen maximalt.
– Vi har lika många soltimmar som Tyskland, där solceller i dagsläget används i betydligt större utsträckning än här. Solceller trivs i kyla, då producerar de maximalt. En klar och kall vinterdag i Sverige är med andra ord en mycket produktiv dag för solceller, förklarar Christian.

Tror på den svenska marknaden
Med våra förutsättningar borde det alltså vara fritt fram för fler storskaliga solcellsprojekt. De största utmaningarna har varit det låga kilowattpriset, men i takt med att läget blir ett annat tror Christian Tapper på en positiv förändring. Kraftpojkarna har redan flera andra solcellsprojekt på gång. Fem nya parker, rena avknoppningar till parken i Västerås, ska byggas runtom i Sverige.
Inom området solkraft erbjuder Kraftpojkarna varierande lösningar, från mindre solkraftsystem på exempelvis båtar, husvagnar, villatak till större solkraftanläggningar på industrifastigheter och i form av solcellsparker.
– Vi tror på den svenska marknaden nu. Tekniken är mogen och det verkar som att svenska aktörer är redo att investera.
Kraftpojkarna ser hela fastighetsbranschen som en framtida samarbetspartner. Solkraft blir nästa steg efter LED och värmepumpar i morgondagens hållbara bostäder.


Västerås SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Västerås
Vi bygger för framtiden

Västerås har idag nära 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten ...

Back to top